Vad betyder blockchain?

glossary_se_blockchain_598538570

Blockchain, blockkedja på svenska, är en decentraliserad databas som ofta förknippas med Bitcoin då tekniken härstammar därifrån. Det är dock viktigt att särskilja de två, blockchain är tekniken och Bitcoin är kryptovalutan som tillämpar tekniken.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.