Vad är källkod?

glossary_se_kallkod

Källkod är den läsbara formen av dataprogram som används för att skapa olika typer av mjukvara. Det är en följd av instruktioner som används för att beskriva hur mjukvaran ska fungera och hur den ska utföra de uppgifter den är avsedd att utföra. Källkoden skrivs vanligtvis i någon form av programmeringsspråk och kan sedan kompileras till en exekverbar form, så att den kan köras på en dator. Mjukvara kan också distribueras i sin källkodform, så att andra utvecklare kan läsa, ändra eller bygga vidare på den.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.