Digital HR:
Att bygga en motståndskraftig verksamhet
i en föränderlig värld

Hur digitala HR-system gör verksamheten stabilare

sv-digital-hr---screenshot-shadow

Världen förändras ständigt och ingen vet vad nästa ”nya normala” kommer att vara, eller när vi potentiellt kommer behöva möta den. Det vi vet är att de företag som har störst chans att överleva och växa är de som vet hur man navigerar i dessa förändringar.

sv-screenshot-p18

Denna guide hjälper dig att bland annat att förstå vikten av HR-data och ger värdefull insikt till hur du bygger och stärker din organisation. 

HR är förbi den rent administrativa funktion som den en gång var. Framåtblickande ledare förstår att HR är en viktig strategisk affärspartner.

Om din HR-avdelning till stor del är fast i administrativt arbete beror det troligen på att den inte har de verktyg och det stöd som behövs för att hjälpa till med den strategiska utvecklingen av organisationens kultur och värderingar. För att möta framtidens behov måste HR ha befogenhet (och tid!) att kunna fokusera på att förbättra prestation och att attrahera samt behålla de bästa talangerna.

Denna e-bok beskriver hur HR-processer kan bli mer effektiva och hur digitala HR-system kan frigöra tid för att fokusera på mer strategiskt arbete.

I denna e-bok kan du läsa mer om:

  • Hur du kan öka medarbetarnas engagemang och hur HR kan bidra till detta mål
  • Användning av HR-data för att stärka strategiskt och faktabaserat beslutsfattande
  • Hantering av prestationer och andra utmaningar kopplat till distansarbete och spridda team
  • Hur HR kan minska administrativa uppgifter och kunna fokusera på att bli en strategisk affärspartner och ge mervärde till organisationen.

Fyll i formuläret för att kostnadsfritt ladda ned en kopia av e-boken! 


Missa inte våra andra kostnadsfria e-böcker!

Vi på CatalystOne har skrivit flera e-böcker som täcker ett brett spektra av ämnen för att hjälpa dig på din digitaliseringsresa.

Ladda ner dem idag för att komma igång!

Guide till den moderna HR-avdelningen

Guide till den moderna HR-avdelningen

Denna e-bok adresserar de dagliga utmaningarna som du står inför som HR-chef och hur HR-processer kan bli effektivare.


Guide till Performance Management

Guide till Performance Management

Begreppet Performance Management förknippas ofta med rädsla och ängslan hos medarbetare och väcker motvilja hos chefer. Men nu omfamnar många chefer Performance Management på ett helt annat sätt.

Guide till <br>HR-masterdata

Guide till
HR-masterdata

Vad är egentligen masterdata? Och varför anses det vara en av de viktigaste elementen i en modern digital HR-funktion? Vår gratis e-bok kommer att svara på denna fråga och många fler.

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Det digitala HR-systemets fördelar före, under och efter anställningen för HR-personal, linjechefer och medarbetare.

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Denna e-bok behandlar de många aspekterna av att välja ett nytt HR-system, från vad du bör fråga potentiella leverantörer till vilken funktionalitet du behöver.