Guide till business case för HR-system

Hur man förbereder ett business case och
får stöd för att investera i ett HR-system

SV: E-book-Front-cover-Business-Case-2022-1

Har du upptäckt problem i din organisation som skulle kunna lösas med hjälp av ett HR-system, men är osäker på hur du ska övertyga din ledning att investera i ett HR-system? 

Med vår "Guide till business case för HR-system" tar vi dig steg för steg genom hur du:

  • Demonstrerar vilka problem som finns och hur dessa kan lösas med ett HR-system
  • Övertygar beslutsfattare  
  • Illustrerar alla fördelar med att implementera ett HR-system
  • Presenterar ditt business case

Det kan vara svårt att motivera kostnaden för att investera i programvara utan att ha skapat en förståelse kring vilka för- och nackdelar som finns. Ett gediget business case är nyckeln till att skapa förståelse hos ledning och beslutsfattare. 

SV E-book-Front-cover-Business-Case-2022-1

Ladda ner din kopia idag