Samarbete mellan HR och IT 2020

HR-IT-report-2020

Vi genomförde nyligen ett paneldiskussions-webinar där vi tittade närmare på HR-IT-samarbetet i Skandinavien. Detta var kopplat till den undersökning och efterföljande rapport som vi släppte i mars som fokuserade på hur IT-ledare känner för HR i förhållande till deras prioriteringar och om HR-system i allmänhet.

Om du missade live-webinaret kan du naturligtvis streama inspelningen gratis på vår hemsida, men om du mest vill ta del av viktiga takeaways är detta blogginlägget för dig.

 

En IT-strategi för HR

Vi tittade först på vikten av att ha en IT-strategi för HR och vilken effekt det har på HR-IT-förhållandet. Ett av resultaten i vår rapport visade att när det finns en tydlig IT-strategi för HR finns det ett samband med högre tillfredsställelse med samarbetet totalt sett.

Medan vi diskuterade detta mer detaljerat med våra panelister kom dessa viktiga punkter fram:

 • En tydlig HR-IT-strategi för samman olika avdelningar efter behovet av en gemensam datakälla och automatiserade processer.

 • För företag (som våra paneldeltagare från Sigma) som hanterar en betydande omsättning varje år är automatisering och effektivitet i on- och offboarding processer mycket viktigt både ur HR och IT perspektiv.

 • Antagandet av nya processer och teknik handlar om människor, vilket gör HR till centrum för digital transformation.

 • En tydlig IT-strategi för HR hjälper icke-tekniska personer att navigera i den digitala omvandlingen.

 

Åtkomsthantering och datasäkerhet

Vår rapport fann också att 95% av IT-ledarna ser systemåtkomstkontroll som mycket viktigt. Med tanke på att de uppgifter som används för automatisering vid beviljande och återkallande av åtkomst helst bör komma från säkra, väl underhållna HR-masterdata, är logiken för HR-IT-samarbete tydlig. Som exempel:

 • Med antalet anställda som blir on- och offboardade varje år är det avgörande att se till att ingen har olämplig tillgång till data. Integration och automatisering mellan HR-masterdata och åtkomsthantering hanterar detta.

 • GDPR-efterlevnad vid hantering av lön- och hälsodata handlar inte bara om följande regler; ett överträdelse kan potentiellt leda till stora böter och förlust av ISO-certifieringar och rykte.
 • När HR-masterdata inte digitaliseras ordentligt, eller data ligger i många olika system, blir åtkomsthantering en svår manuell process som är benägen att bli fel och är sårbar för överträdelser.

Det vi ser är att datasäkerhet och åtkomsthantering blir en mycket hög prioritet när man investerar i HCM-system, och IT blir allt mer involverat i köpprocesserna för HR-teknik. Både HR och IT är viktiga intressenter i urvalsprocessen, vilket gör ett effektivt samarbete viktigt.

 

Effekten av COVID-19 på IT och HR

Det är nästan omöjligt att undkomma samtal om coronaviruset just nu, men när det gäller HR-system och dess förmåga att stödja både HR och IT under krisstider är det mycket relevant att granska vad vi har lärt oss under denna tid. De viktigaste punkterna som vår panel identifierade var:

 • Tillgång till centrala, högkvalitativa medarbetardata är avgörande.
 • Ständig kontroll över antalet anställda som arbetar på heltid, på reducerade timmar, sjukfrånvaro och vad deras nyckelkompetenser är etc. är oerhört viktigt.
 • Behov av pålitligt systemstöd för att effektivt få människor tillbaka till arbetet när det är dags.
 • Det är tyvärr också en verklighet att system bör finnas på plats för att stödja professionell offboarding för de medarbetare som inte återvänder till jobbet.

 

Och nu då?

Tom Olberg, ERP Advisor på Devoteam hade detta råd till företag som vill dra nytta av kunskap och erfarenheter de senaste månaderna:

 

”Strukturera och öka kvaliteten på dina masterdata så att du kan digitalisera dina processer, flytta bort från manuellt och ad-hoc ledarskap och dra nytta av teknik som AI och Machine Learning när du är redo för dem.”

 

Om du vill gå in på detaljer och se närmare på data som låg till grund för webinaret kan du ladda ner och läsa hela den Skandinaviska HR-IT-rapporten 2020 nedan.

Zoë Harris

Zoë Harris, 30 juli 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!