Att locka till sig talanger i en tid av distansarbete

talent-fjernarbejde

Det råder ingen tvekan om att en övergång till digital rekrytering sparar både tid och pengar men hur uppfattar kandidaterna en digitaliserad process?

För arbetssökande i rådande situation med distansarbete visar intuitiva självbetjäningsmetoder under rekrytering och anställningsförfarandet att ni som arbetsgivare både har anammat den tekniska utvecklingen samt har flexibla arbetsförhållanden. Med detta i åtanke uppstår frågan: är detta ett löfte du faktiskt kan hålla?

För dagens jobbsökande, som antingen arbetade eller letade arbete under den berg-och-dalbana som 2020 innebar, är digitaliserad rekrytering en del av en större förändring på arbetsmarknaden. En förändring som gör dem till en ny typ av konsumenter. Enorma mängder personal har flyttat på sig till följd av nedgångar i vissa branscher och tillväxt i andra. Detta har lett till hårdare konkurrens om topptalangerna – och över större avstånd – än någonsin tidigare – och önskvärda, högt kvalificerade kandidater är medvetna om detta. Deras högsta prioritet är att ta reda på vad fördelen med ert företag är, jämfört med andra som de kanske också överväger.

Om det var något nedstängningarna under 2020 visade både befintlig och sökande personal, så var det huruvida arbetsgivaren var förberedd på att bedriva sin verksamhet online. De som inte lyckats hantera övergången bra, och som kanske ännu inte har visat en tydlig förbättring, riskerar att förlora personal till organisationer som växt med uppgiften. Om man lägger till all tid vi lägger på att uppfylla våra idéer och behov via anslutna enheter, är det logiskt att önskan om att hantera uppgifter snabbt och via intuitiv teknik sprider sig till arbetsplatsen. Dagens arbetskraft är medveten om att interaktion på distans är möjlig och förväntar sig att den ska fungera bra. Från app-baserade läkarmöten till beställning av livsmedel och delad transport – övergången till digitala lösningar har ju redan skett i alla andra delar av livet.

Enligt en global studie utförd av MIT SMR och Deloitte vill mer än 80 % av anställda arbeta för digitalt anpassade företag och digitala ledare. Så när rekryteringsprocessen för ett nytt jobb, från ansökan till signering av avtal, sker online,  skapar det en förväntan på hur vardagen i det faktiska jobbet kommer att se ut. Att leva upp till dessa förväntningar kommer att bidra till att befästa er nya medarbetares intryck av att ha blivit en del av ett modernt, framtidsorienterat företag.


”En strömlinjeformad, heltäckande digital rekryteringsprocess skickar ett tydligt budskap till sökande om att er organisation är bekväm med det digitala och har en kultur som präglas av innovation och kompetens, vilket gör er mer attraktiva för de bästa talangerna.”
från e-boken "Din guide till digital rekrytering, onboarding och offboarding"


Onboarding på distans innebär nya utmaningar för många branscher, särskilt de som traditionellt sett arbetar face-to-face. Men om du är orolig över att din nyanställde ska känna sig ensam under hanteringen av sin egen onboarding – tänk om. Att erbjuda självbetjäningsverktyg för utförandet av rutinmässiga onboarding-uppgifter förstärker inte bara intrycket av en digitaliserad arbetsplats, det ger också medarbetaren kontroll över sitt arbete redan från dag ett. Detta frigör även tid som alla inblandade kan lägga på de mer sociala och kulturella aspekterna av att välkomna en ny kollega – och det är dessa delar som medarbetaren kommer minnas och prata om i framtiden.

När din nya medarbetare får bra kontroll över arbetet och känner sig uppskattad och varmt välkommen redan första dagen, även om ni inte kan vara i samma rum, är det mycket lättare för dem att föreställa sig en långsiktig och givande karriär på ditt företag.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur digitala processer kan bidra till att locka till sig och behålla talanger, ladda ner vår e-bok Din guide till digital rekrytering, onboarding och offboarding.

CatalystOne

CatalystOne, 12 februari 2021

Få månatliga uppdateringar från bloggen!