Vad är ett HR-system?

glossary_se_hr_system_246427617

Ett HR-system är ett affärssystem för hantering av organisationens främsta resurs; de anställda. Med hjälp av ett digitalt HR-system blir det enklare för organisationer att automatisera och effektivisera det vardagliga arbetet för att på så sätt kunna lägga mer tid på att arbeta strategiskt samt fatta datadrivna beslut.

Digitalisering av HR handlar inte enbart om HR, utan det är en förändring som bör involvera hela organisationen för att bli riktigt framgångsrik.

Det finns ett flertal olika typer av HR-system, de vanligaste är HCM-system och HRM-system. Enkelt förklarat kan man säga att ett HRM-system främst fokuserar på vanliga administrativa HR-funktioner såsom administrering av olika processer. HCM däremot är ett bredare begrepp som inkluderar vissa HRM-funktioner men fokuserar även på sätt att maximera värdet av de anställda.

HCM system är alltså ett bredare system med mer strategisk funktionalitet såsom HR analytics och Performance Management. HCM fokuserar på att maximera värdet och avkastningen för personalen i en organisation. HRM system fokuserar på att skapa och hantera de system och processer som behövs för att förvärva, utbilda och bibehålla organisationens personalstyrka.

Det finns alltså olika förkortningar för att beskriva olika typer av HR-system; HCM, HRM/HRMS, HRIS (Human Resource Information System) eller HR-tech.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.