Vad betyder Continuous performance management?

glossary_se_continuous_performance_management_287044441

Continuous Performance Management i ett HR-sammanhang definieras som kontinuerlig utvärdering som sker löpande under året. Det är en pågående holistisk process, till skillnad från de som bygger på traditionella årliga utvärderingar, som syftar till att främja, utvärdera och förbättra de anställdas prestationer.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.