Vad är HR Master data?

glossary_se_master_data_108524733

HR masterdata är den kärndata som är nödvändig för HR-verksamhet som rör en organisations anställda. Det inkluderar personlig information om anställda. Masterdata lagras ofta i en central hubb med processer och uppgifter som är kopplade till den. Masterdata utgör en centraliserad databas som rymmer allt väsentligt om de anställda. En alternativ term som ofta används för denna typ av data är "medarbetardata". Emellertid syftar HR-masterdata specifikt till den information som samlas och lagras i ett HR-system och som därmed kan fungera som en strategisk tillgång inom HR-arbetet.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.