Vad är HR Master data?

glossary_se_master_data_108524733

HR master data är den kärndata som är nödvändig för HR-verksamhet som rör en organisations anställda. Det inkluderar personlig information om anställda. Masterdata lagras ofta i en central hubb med processer och uppgifter som är kopplade till den.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.