Vad menas med Compensation & Benefits?

glossary_se_compensation_benefits_356055889

Compensation & Benefits är en engelsk låneterm där man syftar till kompensation (lön) och förmåner till anställda. Utöver grundlön omfattar det också andra typer av förmåner som en anställd kan ha, det kan exempelvis vara friskvård, städhjälp, fria måltider eller liknande.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.