Vad är ATS?

glossary_se_ats_529000043

ATS står för Applicant Tracking System och är en typ av rekryteringssystem. ATS hjälper företag att organisera kandidater för anställnings- och rekryteringsändamål. Dessa system tillåter företag att samla in information, rangordna potentiella kandidater baserat på erfarenhet och kompetens samt filtrera sökande.

Andra funktioner som systemen ofta har är att de kan spara ansökningar, strukturera CVn efter vilka nyckelord som är viktiga för er samt möjliggöra kommunikation med kandidaterna via systemet.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.