Vad betyder agil?

glossary_se_agile_623490653

Uttrycket agil blir allt vanligare och används för att beskriva ett flexiblare och problemlösande arbetssätt. Termen Agil kommer ursprungligen från engelskans “agile” och betyder lättrörlig.

Att ha ett agilt arbetssätt är att ha en metodik för att organisera och leda projekt och utvecklingsarbete. Det handlar om att ta en iterativ approach till att planera, skapa och leverera produkter eller tjänster. Målet med agilt arbetssätt är att vara mer flexibel och anpassningsbar för att på så sätt kunna hantera förändringar i krav och förutsättningar under projektets gång.

Agilt arbetssätt bygger på en serie grundprinciper, exempelvis att fokusera på samarbete, att prioritera användbarhet och att leverera snabbt. Det finns olika ramverk och metoder för ett agilt arbetssätt, till exempel Scrum, Lean och Kanban.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.