Vad är Change Management?

glossary_se_change_management_107026007

Change management, eller förändringsledning, är ett strukturerat tillvägagångssätt för att överföra individer eller organisationer från det nuvarande tillståndet till ett önskat tillstånd. Företag planerar i förväg för hur man bäst hanterar införandet, implementeringen och konsekvenserna av stora organisatoriska förändringar.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.