Vad betyder Performance Management?

glossary_se_performance_management_355889124

Performance management, eller prestationsstyrning, är en process för att säkerställa att organisationen når sina mål på ett effektivt och produktivt sätt. Det handlar om att anpassa interna och externa aktiviteter till företagets mål och driva effektiviteten i verksamheten. Att arbeta med performance management innebär också att man mäter och utvärderar hur väl organisationen uppfyller sina mål och förbättrar resultatet därefter. Det handlar också om att ge feedback och stöd till medarbetarna för att hjälpa dem att uppnå sina individuella mål och bidra till organisationens mål. Performance management kan inkludera olika aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av medarbetarna och organisationen.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.