Vad är ett årshjul?

glossary_se_arshjul_115302488

HR-processer diskuteras ofta utifrån ett årshjul som innehåller standardiserade processer som planeras under hela året och som ofta inträffar under samma tidsperiod varje år. HR:s årshjul innehåller en stor del av de rutinuppgifter som HR ansvarar för. Syftet med årshjulsprocesser är att stärka både individer och organisation med hjälp av planerade processer under ett givet år. Här ingår aktiviteter som utvecklingssamtal för medarbetare och chefer, medarbetarundersökningar, lönejusteringar, kompetensutveckling och sociala evenemang.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.