Vad är Talent Management?

Talent Management – i korthet

AdobeStock_170031429-1024x683

Talent Management är ett antal integrerade organisatoriska processer som har utvecklats för att attrahera, administrera, utveckla, motivera samt behålla duktiga medarbetare.

Målsättningen med ett Talent Management-program är att skapa en dynamisk, bärkraftig och prestationsorienterad personalstyrka som uppnår verksamhetens mål.

Hur gör man för att attrahera, utveckla och behålla de rätta medarbetarna? Alla har någon talang och Talent Management handlar om alla de processer och åtgärder som syftar till att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt mot bakgrund av verksamhetens mål. Med talang menas här ”rätt medarbetare”.

Talent Management består av följande processer:

  • Medarbetarutveckling
  • Chefsutveckling
  • Medarbetarsamtal
  • Planering av efterträdare / Successionsplanering
  • Målstyrning
  • Kompensation
  • Karriär
  • Kompetensutveckling
  • Kursadministration

En framgångsrik Talent Management kräver allt som oftast en kombination av strategiskt genomtänkta processer samt digitala lösningar som ökar kvalitet och effektivitet. En organisation fungerar med andra ord optimalt när färdigställda processer stöds av ett modernt HR-system.

CatalystOne

CatalystOne, 06 juli 2016

Få månatliga uppdateringar från bloggen!