Partnerskap mellan experter inom HR och lön

Arribatec-top-image_PressArribatec, en global leverantör av ERP- och lönelösningar, ingår samarbete med CatalystOne, en av de ledande skandinaviska leverantörerna av HR-system, för att bilda en teknisk allians som ska tillhandahålla en komplett, skalbar lösning för digitalisering och automatisering av affärsprocesser som HR, ERP och Lön.

”Partnerskapet mellan Arribatec och CatalystOne är en naturlig förlängning av våra kunders krav för att minska komplexiteten och minimera antalet kontaktpunkter. Med detta partnerskap lyfter vi HR-lösningarna till nya höjder genom att binda samman system och processer, vilket hjälper kunderna att nå den fulla potentialen i sin digitaliseringsresa”- säger Svein Erik Myhr från CatalystOne Solutions.

Nå den fulla potentialen i digitaliseringsresan

Digitaliseringsresan är en mångsidig process som ofta börjar med företagssilor som försöker lösa sina egna effektivitetsfrågor, minska kostnaderna och öka värdeskapandet. Men även om processer inom en enskild silo blir lösta är det fortfarande en utmaning med korssiloprocesser. Ett bra exempel är hur många företag har digitaliserat sina HR- och löneprocesser separat från varandra. Om HR och Lön inte är synkroniserade, och data som delas över silorna inte beaktas i digitaliseringsprojektet, nås inte den fulla potentialen. Även IT har ett stort intresse av digitaliseringsresan, dels ur ett helhetligt perspektiv men också i hur de kan dra nytta av de automatiserade processerna.

En enda källa till sanning

Mycket data från Lön, HR och ERP delas, och därför har en stor mängd data traditionellt sett lagts in och behövt uppdateras manuellt på flera platser. Detta skapar onödigt höga krav på dataverifiering och utgör också en stor risk för mänskliga fel. Med partnerskapet mellan CatalystOne och Arribatec kan vi eliminera behovet av flera versioner av samma data lagrad på olika platser.

”Vi upplever att allt fler organisationer som är på en digitaliseringsresa vill att deras processer och system ska integreras så att information och data flyter fritt, vilket ger effektivisering och automatisering. Med detta partnerskap kan vi erbjuda en samlad lösning för både ERP, Lön och HR.” säger Emma Bray från Arribatec.

Genom att kombinera och integrera lösningarna från Arribatec och CatalystOne uppnås bättre processkvalitet, en skalbar systemintegration, förbättrat dataflöde och datakvalitet. Detta skapar i slutändan en bättre medarbetarupplevelse för de anställda.

Dessutom resulterar integrationen i mer processautomation och mindre dataunderhåll över flera system, då förändringar i organisationen återspeglas direkt i HR-systemens masterdata. På så sätt kan förändringar i HR automatiskt återspeglas i system som stödjer till exempel IT och löner. Detta kommer att öka effektiviteten och kvaliteten samtidigt som en större del av organisationen sparar tid på administrativa uppgifter som manuell datainmatning, kvalitetssäkring, licenskontroll och åtkomst- och identitetshantering. Målet är att göra arbetsdagen enklare för specialister inom lön, ekonomi, IT och HR.

One-size-fits all? Inte här!

Företag som funderar på att byta ut eller uppgradera sitt löne- och affärssystem kan ha stor nytta av att även uppgradera till en ny HR-lösning, för att säkerställa en högre grad av digitalisering över hela verksamheten. Genom att göra det är de fria att välja de bästa lösningarna från både ERP, Lön och HR – snarare än att tvingas nöja sig med en mindre än optimal lösning.

Början på ett långt partnerskap

Det nya samarbetet kommer att fortsätta att utvecklas till en gemensam medarbetarportal för våra kunde som har komplex organisationsstruktur, högt krav på flexibilitet och som vill förenkla och förena processer mellan HR och ledning.
Om du vill veta mer om partnerskapet och den gemensamma lösningen https://www.catalystone.com/pa... eller kontakta oss https://www.catalystone.com/co...

Om Arribatec

Sedan etableringen 2015 har Arribatec upplevt en otrolig tillväxt och en transformation inom IT-konsultverksamheten över hela världen.

Arribatec är en global leverantör av integrerade digitala affärslösningar som hjälper kunder att få konkurrensfördelar genom innovativ användning av IT. Bolagets kärnkompetens är fokuserad kring ERP, Molnlösningar, Teknikinfrastruktur, Enterprise Architecture och konsulttjänster. Arribatec har mer än 400 engagerade och skickliga medarbetare fördelade på 25 kontor över hela världen. Vi betjänar mer än 1000 privata och offentliga företag i över 25 länder. Genom kombinationen av egenutvecklad mjukvara, partnerskap och konsulter tillhandahåller Arribatec tjänster för att hjälpa företag att nå sin potential

Läs mer på https://www.arribatec.com/

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 23 maj 2022

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!