Nordnet vinner Årets HR-systemprojekt med sin HCM-leverantör CatalystOne

Nordnet digitaliserade sina HR-processer under 2017, i partnerskap med Nordens ledande HCM-leverantör CatalystOne, och vinner nu Årets HR-systemprojekt.

Nordnet-vinner-arets-HR-systemprojekt

Att HR har fått en alltmer strategisk och central roll i organisationer avspeglades tydligt under årets upplaga av Forum4IT i Göteborg, där digitala helhetslösningar för HR nu har en naturlig plats bland andra affärssystem.

Herbert Nathan & Co har i samarbete med Forum4IT som tradition utsett årets Affärssystemprojekt. I år har man instiftat ytterligare ett pris, Årets HR-systemprojekt, för att belysa lyckade implementationer av HCM-system (Human Capital Management). Priset tilldelas både kund och leverantör och årets vinnare är Nordnet som implementerat HCM-systemet CatalystOne.
 

Juryns motivering:

”För att med ett starkt ledarskap och en genomtänkt strategi ha genomfört en lyckad implementering präglad av mod och medvetenhet samt ett tight partnerskap mellan kund och leverantör. Projektet har därmed lyckats uppnå de uppsatta målen, skapat delaktighet och engagemang samt givit användarna en lika modern upplevelse som man strävar att erbjuda sina kunder.” 

Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer på Nordnet tog emot priset tillsammans med CatalystOne på Forum4IT i Göteborg. Så här säger hon om priset, kriterier för val av systemleverantör och implementeringspartner samt värdet av att digitalisera sina HR-processer:

- Från Nordnets sida är vi oerhört glada och stolta över att få ta emot det här fina priset. Framgångsrika projekt är som alltid en team-effort och samarbetet mellan oss och CatalystOne har varit helt fantastiskt. Vi upplever själva att vi med vår lösning lyckats skapa affärsvärde i form av en bättre användarupplevelse och högre effektivitet- och då är det såklart extra roligt att få ett kvitto på att andra också tycker det, säger Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer, Nordnet.

Tydlighet mellan kund och leverantör och ett kvitto på kundnöjdhet

– Det här priset betyder mycket för mig i rollen som HR-konsult och projektledare, då det ger ett kvitto på att vi på CatalystOne levererar framgångsrika projekt med hög kundnöjdhet. Vi har en väl beprövad projektmetodik som vi har förfinat över tid och som vi ser fungerar. Ett av de framgångskriterier vi satte upp i början av detta projekt var ”tydlighet mellan kund och leverantör” och jag upplever att vi har haft en väldigt bra kommunikation genom hela projektet. Generellt sett ser jag det som viktigt att vi är lyhörda för respektive kunds utgångspunkt, samtidigt som vi bidrar med vårt kunnande kring best practice för de olika HR-processerna utifrån den samlade erfarenhet vi har från tidigare projekt. Jag är väldigt glad och hedrad över att vi har vunnit detta pris tillsammans med Nordnets HR-team! Säger Laia Kjellander, ansvarig projektledare från CatalystOne.

 

Effektivisering av interna processer med kraftigt sänkta kostnader för administration


Under den gedigna jury-presentationen och utfrågning fick Jenny och Nordnet berätta om Nordnets resa att digitalisera sina HR-processer och implementera ett nytt HCM-system. Så här sammanfattar de ambitionen och vinsterna av projektet:

– Nordnet ville uppnå högre datakvalitet, mindre manuell handläggning samt högre säkerhet och effektivitet i hanteringen av grunddata. Nordnets egen verksamhet är i allra högsta grad digital, därför blev det naturligt att välja ett nytt HR-system som kunde stödja hela paletten av HR-processer. Ett system att växa i. Eftersom vår ambition är att skapa en användarupplevelse i världsklass för våra kunder är också den interna användarupplevelsen i fokus. Tidigare hade vi separata processer för exempelvis medarbetarsamtal, målstyrning och lönerevision. Genom vår implementation har vi nu ett system som sammanlänkar processerna och gör det mer relevant, transparent och lättillgängligt för både chefer och medarbetare. Genom att samla alla våra processer på samma ställe har vi byggt en helt ny användarupplevelse. Tidigare behövde vi gräva (djupt) i gamla lönesystem och Excelblad för att få fram data som förhoppningsvis var någorlunda uppdaterad. Nu kan vi med minimal ansträngning hålla alla uppgifter uppdaterade. Med systemet har flera av våra processer blivit både snabbare och mer kostnadseffektiva. Att på extremt kort tid kunna ta fram och korsköra data och göra ’people analytics’ på riktigt gör också att vi kan hjälpa cheferna att fatta bättre och mer precisa beslut. Extra positivt är att det skapats en ”pull-effekt” där cheferna själva ser att systemet kan användas på olika sätt, t.ex. har HR-funktionens samarbete med flera andra funktioner stärkts då vi tillsammans står för den kreativa processen i hur moduler kan utnyttjas maximalt. Berättar Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer, Nordnet. 

Villkoren för att få delta i tävlingen:
Projektet ska ha skett hos ett företag i Sverige med go-live under 2017.
Projektet är en ny-implementation av ett kommersiellt HR-system.
Det implementerade HR-systemet täcker minst två HR-processer förutom Lön.
CatalystOne nominerade två kunder i tävlingen, Nordnet och SBAB, som båda gick vidare till två av tre finalister.

Juryn utgörs av HR direktörer, branschtidningen Personal och Ledarskaps chefredaktör samt HerbertNathan & Co:s affärsområdeschef inom HCM. 

Om HerbertNathan

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller rådgivning avseende Affärssystem, Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd.

HerbertNathan & Co är ett fristående företag och arbetar helt oberoende av systemleverantörer och konsultföretag med leverantörsintressen och har uteslutande fokus på att leverera hög kvalitet till våra kunder.

Vi bistår verksamheter och organisationer i alla faser av ett affärssystemsprojekt, både under upphandling, implementering och efter implementering. Vi informerar om hur man uppnår det verksamhetsmässigt mest optimala resultatet i samband med investeringar gällande affärssystem, Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd.

Om CatalystOne

CatalystOne hjälper organisationer att utveckla deras mest värdefulla tillgång, människor. Detta gör vi genom att erbjuda ett heltäckande HCM-system som ökar kvalitet och säkerhet i HR-data och processer. Våra kunder kan därigenom spendera mindre tid på administration och mer tid på att uppnå sina affärsmål.

Våra kunder är vår absolut viktigaste källa till framgång varpå ett digitalt HR-system som upplevs intuitivt och tillfredsställande, med applikationer som är lätta att implementera, är A och O för att skapa nytta för slutanvändaren. Vi är glada och ödmjukt stolta över att våra kunder ger oss branschens högsta betyg i kundnöjdhet år efter år. Vår starka och värdebaserade företagskultur speglas tydligt i relationen mellan medarbetare och kunder och långsiktiga samarbeten.

Våra kunder återfinns inom de flesta branscher och utgörs av bolag med såväl nationell som global etablering, med systemanvändare över världens alla kontinenter.

www.catalystone.com
twitter.com/CatalystOne_S
linkedin.com/company/catalystone-solutions-as
facebook.com/CatalystOneSolutions

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 18 maj 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!