Två finalister i Årets HR-systemprojekt – Nordnet och SBAB berättar

Den 8 maj presenteras vinnaren i Årets HR-systemprojekt. CatalystOne har två av tre finalistplatser tillsammans med kunderna SBAB och Nordnet. 

Arets-HR-systemprojekt-2018

Årets affärssystemprojekt har traditionellt utsetts under mässan Forum Affärssystem & HR, i ett samarbete mellan HerbertNathan & Co och Forum4IT. Då implementering och digitalisering av HR-system fått en allt större och strategisk betydelse i företag de senaste åren vill man nu  uppmärksamma lyckade HR-projekt specifikt och inför därför ett eget pris för Årets HR-systemprojekt.

Främst vill man belysa kundens insats men då det har så stor påverkan på resultatet vill man även lyfta fram vikten av ett gott samarbete mellan kund och leverantör, därför är detta ett pris som tilldelas både kunden och leverantören.

CatalystOne nominerades med två projekt, som nu utnämnts till två av tre finalister. Vid vår sida har vi kunderna SBAB och Nordnet och respektive systemimplementering har skett under 2017. Nedan berättar, i korthet, kunderna själva om några av de faktorer som legat bakom projekten och som gjort implementationerna så lyckade.

 

Processerna blev 3 gånger snabbare, med kraftigt sänkta kostnader för administration

– Nordnet ville uppnå högre datakvalitet, mindre manuell handläggning samt högre säkerhet och effektivitet i hanteringen av grunddata. Nordnets egen verksamhet är i allra högsta grad digital, därför blev det naturligt att välja ett nytt HR-system som kunde stödja hela paletten av HR-processer. Ett system att växa i. Eftersom vår ambition är att skapa en användarupplevelse i världsklass för våra kunder är också den interna användarupplevelsen i fokus. Tidigare hade vi separata processer för exempelvis medarbetarsamtal, målstyrning och lönerevision. Genom vår implementation har vi nu ett system som sammanlänkar processerna och gör det  mer relevant, transparent och lättillgängligt för både chefer och medarbetare. Genom att samla alla våra processer på samma ställe har vi byggt en helt ny användarupplevelse. Tidigare behövde vi gräva (djupt) i gamla lönesystem och Excelblad för att få fram data som förhoppningsvis var någorlunda uppdaterad. Nu kan vi med minimal ansträngning hålla alla uppgifter uppdaterade. Med systemet har flera av våra processer blivit både snabbare och mer kostnadseffektiva. Att på extremt kort tid kunna ta fram och korsköra data och göra ’people analytics’ på riktigt gör också att vi kan hjälpa cheferna att fatta bättre och mer precisa beslut.  Extra positivt är att det skapats en ”pull-effekt” där cheferna själva ser att systemet kan användas på olika sätt, t.ex. har HR-funktionens samarbete med flera andra funktioner stärkts då vi tillsammans står för den kreativa processen i hur moduler kan utnyttjas maximalt. Berättar Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer, Nordnet.

Den kulturella matchen med leverantören en succé-faktor!

– För oss på SBAB är nytänkande och digitalisering viktiga nyckelord. Vår höga ambition gentemot kund är densamma internt gentemot anställda vilket gör att det är en självklarhet att ständigt förbättra medarbetarupplevelsen  Ett steg i detta under 2017 var att öka systematik, effektivitet, säkerhet och transparens relaterad till anställningsinformation och processer genom ett nytt HR-System. Ett av de viktigaste kraven i vår upphandling och val av systemleverantör var att leverantören skulle kunna arbeta utifrån en agil projektplan samt tillhandahålla ett system med stöd för flera strategiska HR-processer som kan ändras över tid. Det var också betydande att hitta en kulturell matchning mellan oss som kund och leverantör och att ingå ett ömsesidigt samarbete snarare än en beställar-levererar-relation. Ofta är detta inte något som en tänker på under en upphandling utan fokus hamnar naturligt på funktionalitet och kostnad, vilket såklart också är viktigt. Den kulturella matchningen och ömsesidig syn på hur samarbetet/partnerskapet skulle se ut har visat sig vara en av de avgörande faktorerna för att detta projekt blivit så lyckat. Att systemimplementationen sågs som ett införande av en arbets- och beteenderelaterad förändring i organisationen och inte en implementation av något tekniskt i första hand, var också en framgångsfaktor.  Berättar Camilla Fagerberg, HR-projektledare och ansvarig för implementationen på SBAB.

Våra kunders framgång är nog belöning för oss på CatalytstOne, men vi ser fram emot när vinnaren presenteras den 8 maj på Forum4IT i Göteborg. Juryn består av HR-direktörer, branschtidningen Personal och Ledarskaps chefredaktör samt HerbertNathan & Co:s affärsområdeschef inom HCM.


Läs mer om priset här!


Om du vill lära dig mer om hur vår lösning för masterdata kan du börja ladda ner vår gratis e-bok här:

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 11 april 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!