Hitta balansen på jobbet

Om du på Google söker på orden "Work" och "Balance", hittar du tusentals resultat för balans mellan arbetsliv och privatliv, men nästan inget om hur du förblir balanserad på jobbet - eller hur du som är arbetsgivare eller chef bygger en kultur för en sund arbetsbalans på din arbetsplats.

Vad menas med arbetsbalans?

Att ha en bra balans på jobbet betyder att hitta en bra balans mellan att ha för mycket och för lite att göra och att ha rätt utmaningsnivå i ditt arbete. Utmaningen är att balansbrytpunkten är annorlunda för alla. Enkelt uttryckt, när en anställd känner sig överväldigad, underanvänd eller uttråkad på jobbet, saknar de en bra arbetsbalans.

Unmotivated-employees

Vilken betydelse har de anställdas balans för verksamheten?

Forskning indikerar att överarbetade och stressade anställda oftare är sjuka, tenderar att ta längre pauser och är mindre effektiva och produktiva på jobbet. Samtidigt fann Korn Ferry Institute att det viktigaste skälet till att anställda letar efter nya jobb är att de blir uttråkade och inte utmanas tillräckligt på jobbet. Dessutom kan tristess på jobbet också bidra till dålig hälsa, depression och frånvaro, enligt en studie från Udemy.

Stressade, demotiverade, sjuka, frånvarande eller frånkopplade anställda äventyrar verksamhetens affärsmål och resultat. Däremot är nöjda, motiverade och engagerade anställda inte bara är mer produktiva och bidrar till en generellt hälsosam arbetsplatsatmosfär, de bidrar även direkt till kunders och partners nöjdhet.

 

Vad kan arbetsgivare göra?

Som chef eller HR-personal har du antagligen en allmän känsla för om dina anställda är nöjda och engagerade. Men även om du misstänker obalanser kanske du inte vet hur och var du ska börja adressera dem. Det kan vara överväldigande att tänka att du behöver hitta balans för varje anställd, men som ett första steg är det insikten som behövs. Med andra ord, innan du kan göra förändringar för att förbättra din arbetsplats eller kultur, måste du förstå vart utmaningarna ligger.

Work helpAtt få denna kunskap börjar med att fråga dina anställda - antingen genom regelbundna undersökningar eller under en-till-en-samtal - om deras arbetsbelastning och uppgifter. Har de nog att göra? För mycket? Hur utmanande är de? När du har samlat svar på dessa frågor kommer du att börja se mönster och därmed kunna identifiera vilka avdelningar, team eller individer som upplever obalans.

 

CatalystOne kan hjälpa till

CatalystOne utvecklade Work Balance för att hjälpa chefer att identifiera både individer och områden eller team som inte är i balans. Ta en titt på den här korta videon för att ta reda på hur den fungerar.

 

 

Att hjälpa dina anställda hitta balans mellan arbetsliv och privatliv behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. Läs mer om Work Balance på vår webbplats eller beställ en demo för att se vad vi kan göra för att hjälpa dig på ditt sätt att skapa en mer lyhörd och balanserad arbetsplats.

Zoë Harris

Zoë Harris, 20 februari 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!