Att tackla talangkrisen: rekryterings- och retentionsstrategier för 2023

AdobeStock_542903945_web

Termer som "the great resignation, "the war for talent" och "the quiet quit" har länge diskuterats, men fortsätter att skapa utmaningar för företagsledare.

Att anställa och behålla topptalanger är en utmaning både på grund av ett minskat utbud av kandidater, låg employee retention på en hybrid arbetsmarknad och inte minst Covid-19.

Digitala omställningar, distansarbete och högre krav på arbetsplatser och arbetsgivare är bara några av orsakerna till att vi på kort tid har genomgått grundläggande förändringar I sättet vi jobbar på.

Övergången från den analoga till den digitala världen skapar en allt större kompetensklyfta, samtidigt som den nya hybridverkligheten på arbetsplatsen har öppnat nya marknader för arbetssökande. Detta resulterar i ett lägre antal potentiella kandidater på marknaden och hård konkurrens mellan arbetsgivarna.

Samtidigt har de anställdas karriärmål och vad de kräver av sina arbetsgivare också förändrats. En flexibel arbetsplats, work-life balance, större frihet för att uttrycka sig och mer fokus på mental hälsa är bara några av de större förändringarna vi har sett på arbetsplatserna de senaste åren.

Detta har också lett till att dagens ledarroll har behövt omformas. Relationen mellan anställd och chef har gått från att vara auktoritativ till att bli mer autentisk, empatisk och anpassningsbar. För företag idag är det viktigt att denna förändring tas på allvar och att man ser till att rekrytering, onboarding och utveckling av ledare går hand i hand med de nya förväntningarna hos de anställda.

Enligt en nyligen genomförd Gartner-undersökning där cirka 800 HR-ledare deltog, var utveckling av ledare den högsta prioriteten för 60 % av de tillfrågade, medan 24 % sa att deras strategi för ledarskapsutveckling inte fungerade som önskat.  

För att lyckas behöver företag hitta balansen mellan verksamhetens behov, den skiftande världsekonomin och de nyanserade kraven från de anställda.

Nu när vi är på väg in i ett nytt år som spås att bli extra utmanande, har vi satt ihop en webinarserie där vi försöker hjälpa företag med att hantera talangkrisen på ett meningsfullt och effektivt sätt för både företag och människor.

Missa inte de tre avsnitten där vi tillsammans med specialister och experter inom respektive område går igenom tre av de mest relevanta ämnena just nu (webinaren hålls på engelska):

 

Diversity, Equity, and Inclusion – how to ask the hard questions and get started

dei-fpage

We will talk to DEI strategist and thought leader Chisom Udeze and HR specialist Mette de Nully about:

  • The status of DEI in the Nordics
  • DEI best practices – how to start the conversation and apply policies that make a difference
  • Metrics you can use to measure DEI success

Read more and sign up here

 

Freyr Battery: recruiting and onboarding for the green transition

freyr-fpage
Listen to head of talent Richard Taylor tell us all about how FREYR plans to convince people to move to the arctic and turn production philosophy on its head. Richard will talk about:

  • How Freyr is developing innovative recruiting and onboarding approaches to meet its ambitious recruiting goals
  • Using prospect priming to target and pre-qualify applicants
  • Using active onboarding to ensure success from early on

Read more and sign up here


All change again – are your employees suffering “change fatigue”?

change-fatigue-fpage
We will talk to change management experts Maria Kardborn and Eva Törnqvist from Prasinum about:

  • The 3 critical questions to ask before any change implementation
  • How to communicate change and bring people onboard – does the plan make sense and does the story apply to your employees?
  • Post change health check – keeping the story alive and people involved and motivated

Read more and sign up here

 

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 27 december 2022

Aleya Begum Lønsetteig jobbar som Content Marketing Manager på CatalystOne. Hennes breda erfarenhet grundar sig i journalistik, affärsutveckling och marknadsföring i olika brancher. Den senaste tiden har ett allt större fokus legat på SaaS-organisationer. Hon brinner för kommunikation och att hjälpa företag att utveckla marknadsföringsstrategier genom ett kontinuerligt lärande.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!