Vad gör en HR-specialist?

HR-specialist: En nyckelroll inom personalresurser

glossary_se_hr_specialist_112418261

En HR-specialist spelar en avgörande roll inom personalresurser och bidrar till företagets framgång genom att hantera allt från rekrytering och kontraktsskrivning till arbetsmiljö och lagar. I den här artikeln kommer vi att utforska vad en HR-specialist gör, vilka kompetenser
som krävs och hur arbetsmarknaden ser ut för denna yrkesgrupp.

Vad gör en HR-specialist?

En HR-specialist har en bred uppgiftsportfölj och arbetar med att säkerställa att företagets personalresurser används på bästa möjliga sätt. Här är några av de viktigaste uppgifterna för en HR-specialist:

Rekrytering

En HR-specialist ansvarar för att hitta rätt kandidater till lediga tjänster inom företaget. Detta innebär att skapa och publicera jobbannonser, sortera och granska ansökningar, genomföra intervjuer och vara delaktig i beslutsprocessen när det gäller att anställa nya medarbetare.

Kontraktsskrivning

När en kandidat har valts ut för en tjänst är det HR-specialistens uppgift att skapa anställningsavtalet. Detta innebär att säkerställa att alla nödvändiga villkor och bestämmelser inkluderas och att avtalet överensstämmer med gällande lagar och regler.

Arbetsmiljö och lagar

En HR-specialist måste se till att arbetsmiljön för de anställda uppfyller lagar och regler. Detta kan innebära att säkerställa att arbetsplatsen är säker och hälsosam, att det finns rutiner för att hantera arbetsrelaterad stress och att det finns en fungerande jämställdhetsplan.

Löneadministration

HR-specialister ansvarar ofta också för löneadministration, vilket innebär att se till att de anställda får rätt lön i rätt tid. Detta inkluderar att hantera skatter, försäkringar och andra avgifter samt att säkerställa att löneutbetalningar sker korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Personalutveckling

För att företaget ska växa och utvecklas är det viktigt att de anställda får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. En HR-specialist arbetar med att identifiera kompetensbehov och erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter för de anställda.

Kompetenser hos en HR-specialist

För att bli en framgångsrik HR-specialist krävs det att man besitter vissa kompetenser och egenskaper. Här är några av de viktigaste:

Utbildning

En högskoleutbildning är oftast ett krav för att arbeta som HR-specialist. Det finns en rad olika passande högskoleutbildningar, exempelvis inom personalvetenskap, arbetsrätt och ekonomi.

Arbetslivserfarenhet

För att bli eftertraktad som HR-specialist är det bra om man har arbetslivserfarenhet i form av praktiker, extrajobb eller tidigare anställningar inom HR. Detta ger en värdefull insikt i hur arbetsuppgifterna ser ut i praktiken och vilka utmaningar som kan uppstå.

Kommunikationsförmåga

En HR-specialist måste kunna kommunicera effektivt med både anställda och ledning. Detta innebär att man behöver ha goda färdigheter i både tal och skrift samt att kunna anpassa sitt budskap beroende på mottagare och situation.

Empati och människokännedom

En viktig del av en HR-specialists arbete handlar om att förstå och arbeta med människor. Det är därför viktigt att man har en god förmåga att sätta sig i andras ställe och att man är intresserad av att arbeta med människor och deras utmaningar.

Problemlösningsförmåga

En HR-specialist möter många olika typer av utmaningar i sitt arbete och behöver därför ha en god förmåga att lösa problem och hitta kreativa lösningar.

Arbetsmarknaden för en HR-specialist

Arbetsmarknaden för HR-specialister är relativt god i Sverige. Det finns över 16 000 yrkesverksamma inom området HR och antalet arbetsgivare växer ständigt. De kan gå under många olika titlar, såsom HR-chef, HR-specialist, HR-assistent eller rekryterare, men de är alla experter på personalresurser.

Framtidsutsikter

Om utvecklingen fortsätter som den gör idag är det troligt att det kommer att behövas ännu fler HR-specialister i framtiden. Allt fler arbetsgivare inser vikten av att satsa på personalvård och en väl fungerande HR-avdelning är en viktig del av detta.

Ytterligare information för HR-specialister

För den som vill fördjupa sig ytterligare inom HR-området finns det flera möjligheter att utvecklas och lära sig mer. Här är några exempel:

Fortbildning

Det finns många kurser och utbildningar inom HR-området som kan hjälpa dig att fördjupa dina kunskaper och bli en ännu bättre HR-specialist. Exempelvis kan du ta kurser i arbetsrätt, organisationsutveckling eller ledarskap.

 

Branschorganisationer

Att bli medlem i en branschorganisation kan vara ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om trender och nyheter inom HR-området samt att nätverka med andra yrkesverksamma. I Sverige finns exempelvis Sveriges HR Förening, som erbjuder medlemmar seminarier,
nätverksträffar och utbildningar.

Fackförbund

Som HR-specialist kan det vara bra att vara medlem i ett fackförbund, som kan erbjuda stöd och rådgivning i arbetslivet. Unionen och Ledarna är två exempel på fackförbund som organiserar HR-specialister.

Sammanfattning

En HR-specialist spelar en central roll inom personalresurser och bidrar till företagets framgång genom att hantera allt från rekrytering och kontraktsskrivning till arbetsmiljö och lagar. För att bli framgångsrik inom yrket krävs en högskoleutbildning, arbetslivserfarenhet
och vissa personliga egenskaper, såsom kommunikationsförmåga och empati. Arbetsmarknaden för HR-specialister är relativt god i Sverige och det finns goda möjligheter att utvecklas och fördjupa sina kunskaper inom området.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.