Vad är OKR?

glossary_se_okr_463896355

OKR är en förkortning för Objectives and Key Results. Det är en metod för att sätta mål och följa upp prestationer på ett strukturerat sätt. OKR-metoden används ofta inom företag och organisationer för att sätta mål på olika nivåer och följa upp hur väl man når dessa mål.

En OKR består av två delar: Objectives (mål) och Key Results (nyckelresultat). Två delar som i modellen ska ses som sammanlänkade eftersom de är beroende av varandra. Till varje mål kopplas mätning och uppföljning. Objectives är det som ska uppnås och Key Results är det mätbara resultatet.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.