Vad är en exitintervju?

glossary_se_exit_interview_377623709

En exitintervju är en typ av avslutningssamtal mellan arbetsgivaren och en medarbetare som slutar. Syftet med en exitintervju är att få in värdefull information om den egna organisationen för att på så sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten. Frågorna kan variera beroende på arbetsplats men oftast berör de medarbetarens upplevelse av arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheter, ledarskapet och orsaken till att medarbetaren valt att säga upp sig.

En exitintervju kan både ske digitalt via en enkät eller som en dialog där bägge parter berättar om sin upplevelse.

 


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.