Vad är organisationskultur?

glossary_se_organisationskultur_172451718

Organisationskultur, även känd som företagskultur, avser de värderingar, attityder, övertygelser och beteenden som kännetecknar och bidrar till en organisations unika sociala och emotionella arbetsmiljö. Organisationskulturen är unik för varje företag och en av de svåraste sakerna att förändra eftersom den består av skrivna och oskrivna regler som har utvecklats över tid.


HR-avdelningens förändrade roll E-bok

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.