Vad är ett VPN?

glossary_se_vpn_497036038

Ett VPN (Virtual Private Network) är ett privat nätverk som används för att skapa säkra anslutningar. VPN används oftast för att säkerställa att användare kan ansluta till ett privat nätverk och komma åt digitala resurser på ett säkert sätt över internet, till exempel när man är på resande fot eller arbetar hemifrån. När man ansluter till ett VPN skapas en krypterad tunnel mellan enheten och VPN-servern, vilket gör det svårare för obehöriga att försöka ta del av informationen eller att få tillgång till skyddade resurser. VPN kan också användas för att dölja sin IP-adress och gömma sin verkliga plats, vilket kan vara användbart för personer som vill skydda sin integritet online eller kringgå geografiska begränsningar på vissa webbplatser.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.