Vad är en brandvägg (firewall)?

glossary_se_firewall_395498595

En brandvägg, på engelska firewall, är ett säkerhetssystem som används för att skydda nätverksanslutna datorer från intrång. En brandvägg kan också användas för att reglera vad individer i ett privat nätverk ägnar sig åt.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.