Vad är en backup?

glossary_se_backup_170803109

En backup är enkelt förklarat en säkerhetskopia. Det vill säga att man kopierar sin data för att kunna återställa den ifall originalet skulle skadas eller försvinna på något sätt. Om du har en smartphone idag så är det också högst troligt att du har viss data lagrad i molnet, en säkerhetskopia ifall något skulle hända med din telefon.

I IT-sammanhang pratar man om en typ av backup som kallas för redundans, eller redundancy på engelska.

 


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.