Vad är en databas?

glossary_se_database_529697235

En databas är en samling av information, eller data, som är organiserad på ett sånt sätt att det blir enkelt att leta efter samt hämta enskilda bitar av information. En databas används alltså för att lagra data på ett lättillgängligt sätt. En databas kan exempelvis vara medlemsregistret på ett gym eller lagersaldot på en e-handel.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.