Vad är Active Directory (AD)?

glossary_se_active_directory_205743596

Active Directory, eller AD som det oftast benämns, är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om diverse resurser under en domän eller ett nätverk. Det kan exempelvis vara information om datorer, skrivare eller användare (anställda).

AD tillåter alltså en nätverksadministratör att skapa och hantera domäner, användare och objekt i ett nätverk. Till exempel kan en administratör ge olika grupper av användare specifika åtkomstbehörigheter till vissa kataloger på servern. AD möjliggör också för ett företag att organisera ett stort antal användare i logiska grupper och undergrupper, samtidigt som det ger åtkomstkontroll på varje nivå.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.