Vad är 360-degree Feedback?

glossary_se_360_feedback_607752405

360-degree feedback är en feedbackprocess som inkluderar chefer, medarbetare, underordnade och ibland även kunder som granskar arbete och prestationer. Du får en analys av hur du uppfattar dig själv och hur andra uppfattar dig. Att få feedback från kollegor på olika nivåer ger en bred helhetsbild av vilka egenskaper dina medarbetare besitter.


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.