Danska Vækstfonden säkrar processoptimering och GDPR-efterföljande

Danska Vækstfonden optimerar sina HR-processer och säkerställer samtidigt överensstämmelse med GDPR med en långsiktig investering i CatalystOnes HCM-system.

 

Sten-Mainz-Rode_Vækstfonden

”HR-lösningen säkerställer enkla och säkra HR-administrativa processer och solid datahantering, och därigenom överensstämmelse med GDPR”, säger Sten Mainz Rode, CHRO på Vækstfonden. CatalystOne gör detta genom digitaliserad personaldokumentation och implementering av en säker samlingsplats för persondata och HR-processer. Med CatalystOne har Vækstfonden en nära partner vid sin sida genom utmaningen att implementera ett enkelt, robust och personfokuserat HR-system i hela organisationen.

 

 

"Systemet säkerställer enkla och säkra HR-administrativa processer och solid datahantering och därigenom överensstämmelse med GDPR".

Sten Mainz Rode, CHRO på Vækstfonden

 

Vækstfonden_logo

 

Vækstfonden är en statlig investeringsfond med ändamål att utveckla små och medelstora danska företag i syfte att stärka innovationen i dansk handel. Efter att ha investerat i över 7.000 företag med mer än 63.500 anställda har Vækstfonden sedan 1992 bidragit till en väsentlig tillväxt i danska näringslivet.

 

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 14 juni 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!