Vad är nytt på HR-området 2022?

De senaste åren har varit märkliga för de flesta moderna arbetsplatser. Attityder, kontorsmiljöer och inte minst medarbetarnas förväntningar har förändrats dramatiskt. Så vad bör en modern HR-avdelning fokusera på under hösten 2022?

Employee-Experience

Medarbetarupplevelse

Medarbetarna vill ha ett meningsfullt arbete och en bättre livskvalitet. Pandemin, och den omvälvande förändring av arbetskulturen den medfört, har fått människor att fokusera på det som verkligen betyder något – och många har insett att det kanske inte är optimalt att vara på kontoret hela dagarna och pendla till jobbet.

Medarbetarna har också blivit mer medvetna om arbetsrelaterad ohälsa som stress, utbrändhet och ångest – vilket är alltför vanligt förekommande besvär. De har också blivit mindre villiga att acceptera dåliga beteenden som grupptryck, mobbning och fördomsfullhet. Man behöver bara se reaktioner på sociala medier för att läsa vad medarbetare som tvingas återvända till kontoret skriver, eller läsa nyheter om motståndet mot omoderna arbetsplatskulturer.

Om högre chefer inte inser  vad de anställda vänder sig emot, och vilka arbetsgivare och möjligheter de riktar sina blickar mot, då riskerar de att äventyra hela verksamheten.

Lyckligtvis är det allt fler företag som satsar på Employee Experience (EX) för att skilja ut sig från konkurrenterna och behålla viktig personal. Studier gjorda av IBM och Globoforce visar att bra medarbetarupplevelser har en positiv koppling till prestationer, initiativkraft, omsättning och affärsresultat generellt.

Insikter

Det kan vara svårt att veta vad medarbetarna tycker, så länge man inte aktivt ber dem komma med synpunkter på de initiativ man genomför.

Intervjuer, enkäter och enskilda möten är exempel på metoder som HR kan använda för att samla in information. Men är det rätt data som samlas in? Ökar formatet verkligen engagemanget? Och är den information som samlas in tillräcklig för att det ska gå att bygga ett affärscase på den?

Det är viktigare än någonsin att företag lyssnar på sina medarbetare och har en effektiv kommunikation. Detta för att se till att personalen som helhet drar i rätt riktning och bidrar till företagets mål.

Teknik

Medarbetarna är vana vid att ha smidiga och lättanvända tekniska verktyg och de tröttnar därför snabbt på de svårhanterliga gränssnitt och plattformar som finns på många arbetsplatser.

Dessa oengagerande lösningar kan få dem att känna sig alienerade. Därför satsar allt fler framgångsrika företag på särskilda HR-lösningar för att öka engagemanget, förbättra medarbetarupplevelsen och följa upp vad som faktiskt händer inom företaget.

Med en HR-lösning går det snabbare att ta fram rapporter och även automatisera dessa, vilket gör att HR får mer tid att bidra till den strategiska planeringen och förbättringsarbetet.

Lösningen

Det är mycket man borde tänka igenom den närmaste tiden. Som tur är har vi uppdaterat vår populäraste HR-eGuide för att hjälpa moderna, post-pandemiska verksamheter att möta både medarbetarnas och företagets behov. Här finns massor av kunskaper, statistik och expertråd som hjälper HR-personal att nå sina mål och briljera i sina roller, nu och i framtiden.

 

CatalystOne

CatalystOne, 30 juni 2022

Få månatliga uppdateringar från bloggen!