Sigma vinner årets HR-systemprojekt med CatalystOne

Vid prisutdelningen av Årets HR-systemprojekt den 24 november utsågs Sigma till vinnare tillsammans med sin systemleverantör CatalystOne Solutions.

sigma-heart-co

Det är tredje året som priset Årets HR-systemprojekt delas ut av Herbert Nathan & Co och andra året som CatalystOne har äran att ta hem vinsten som systemleverantör. År 2018 vann man med kunden Nordnet och ifjol blev det en finalplats tillsammans med kunden IPCO.

– Det känns fantastiskt kul att Sigma vann den här utmärkelsen med vårt system CatalystOne. Sigma består av flera spännande företag med stark entreprenörsanda och från dag ett har projektdeltagarna delat med sig av många bra tankar om möjliga lösningar och samtidigt lyckats samarbeta mot ett gemensamt mål, med en stor arbetsinsats från många olika håll. För oss från CatalystOnes sida har det varit fantastiskt lärorikt och kul att få vara en partner och jobba tillsammans med Sigma på den resan och vi ser fram emot ett långt partnerskap tillsammans, säger Cristina Eriksson, HR-konsult och projektledare på CatalystOne.

Eva Olsson, verksamhetsutvecklare och ledare för projektet på Sigma, berättar: 
– Vi är otroligt stolta över utmärkelsen och hur vi uppfyllde och överlevererade på projektets mål, samtidigt som vi lade till nya mål under resans gång som också lyckades.

Det speciella med projektet är att de självständiga Sigma-bolagen inom koncernen, som alla har en enorm entreprenörsanda och idérikedom, samtidigt måste kompromissa i en gemensam systemuppsättning, där det egna bolagets krav för anställda och affär uppfylls.

En bonus blev också det stora erfarenhetsutbytet som skapades under projektets gång, både mellan systerbolagen inom Sigma koncernen men också med CatalystOne Solutions.

Med det nya HR-systemet från CatalystOne, som Sigma internt har valt att kalla HR4Sigma, har företagen tagit nästa steg på sin digitaliseringsresa. Fördelarna med systemet är många, exempelvis:

  • Ökad effektivitet och kvalitet, från onboarding till offboarding
  • Kompatibelt med GDPR
  • Användarvänligt med flera självservice-funktioner
  • Tillgängligt från både mobil och dator
  • Ett system med master data som minskar risken för felkällor
  • Ökad säkerhet, t ex genom att dokument inte behöver mailas

– Att vinna känns fantastiskt! Det här är ett bevis på att med rätt attityd, hårt arbete och engagemang så är allt möjligt. Resultatet är så mycket större än någon hade haft möjlighet att leverera på egen hand. Vi har verkligen lyckats med något unikt tillsammans, avslutar Eva Olsson.

Juryns motivering lyder:
Vår vinnare har lyckats driva ett välordnat och effektfullt implementationsprojekt i en internationell och decentraliserad miljö. Leveransen har inneburit gemensamma standardiserade HR-processer med bolagsspecifika lösningar när det har krävts. Resultatet är en nästan femtioprocentig tidsbesparing i flertalet av de här HR-processerna och ett önskemål ifrån verksamheten att använda HR-systemet till mer.

En kort film som presenterar vinnaren av Årets HR-systemprojekt hittar du här:

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 25 november 2020

Få månatliga uppdateringar från bloggen!