SATS ELIXIA valde CatalystOne som leverantör av sitt nya HRM-system

SATS ELIXIA är Nordens största träningskedja med cirka 7500 anställda och 160 träningscenter. Företaget är ett resultat av fusionen mellan SATS och ELIXIA under 2014. Integrationsprocessen är genomförd, och nu etableras ett gemensamt HRM-system från CatalystOne för att standardisera och effektivisera verksamhetens hantering av data och ledningsprocesser.

sats-elixia-blog-img

– Långsiktigt ser vi många möjligheter och har höga ambitioner med vårt nya HRM-system från CatalystOne, säger Knut Sandvold, HR-direktör  på SATS ELIXIA. Ur ett kortare perspektiv börjar vi med att ta tag i de områden vi upplever är viktigast och som ger tydliga effekter.

Det viktigaste är att skapa en ny lösning för HR Masterdata för att säkerställa hög datakvalitet, effektiva arbetsprocesser – speciellt för platscheferna, att skapa automatiserade dataflöden mellan olika system samt bra rapportering / analysmöjligheter. Därefter ska SATS ELIXIA Academy, som arrangerar hundratals interna kurser varje år, få en lösning för kursadministration implementerad. Därtill ska medarbetarnas kompetens kartläggas och personliga tränares kompetensprofiler ska kunna publiceras på SATS ELIXIAs webbplatser för att förbättra erbjudandet till kunderna.

På längre sikt är tanken att hantera flera ledningsprocesser via digitalt stöd från CatalystOne, såsom medarbetar- och utvecklingssamtal samt medarbetarundersökningar.

– Utöver att hitta en lämplig, funktionell och teknisk lösning önskade vi inleda ett samarbete med en leverantör som är nära, flexibel, tillgänglig och lyhörd. Detta fann vi i CatalystOne Solutions, avslutar Knut Sandvold.

CatalystOne

CatalystOne, 14 november 2016

Få månatliga uppdateringar från bloggen!