Så kan du skydda din arbetsplats under influensasäsongen

WorkingWhileSick

Det är den där tiden på året igen. Dagarna blir kortare, mörkare, och folk hostar och nyser vart du än tittar. Influensasäsongen är här och nu är det dags för arbetsgivare att ligga steget före viruset.

 

Varje år svämmar det över med information om vad de anställda bör göra för att förhindra spridning av förkylning och influensa på arbetsplatsen, men oundvikligen blir människor ändå sjuka. Detta leder till frånvaro, vilket naturligtvis påverkar verksamheten. Så, vad kan arbetsgivare göra för att skydda sina anställda och skydda sin verksamhet mot störningar som orsakats av frånvaro under de kalla månaderna?

 

Här är våra bästa tips till arbetsgivare under en aktiv influensasäsong:

 

Erbjud kostnadsfri influensavaccination till dina anställda

Offensiv är bästa försvar, inte sant? Influensavacciner är det bästa medlet vi har för att förhindra influensavirus. De minskar drastiskt risken att åka på samt sprida viruset vidare, och även de som blir sjuka trots vaccination har vanligtvis mildare symtom som går över fortare.

Genom att erbjuda gratis influensavaccinationer, helst på plats, ökar du arbetsplatsens influensaimmunitet. Detta skyddar även de utsatta medarbetare som inte kan vaccineras och minskar därmed effekten ett influensautbrott kan komma att ha på din arbetsplats.

 

Ge influensasmart information och medel

Att förebygga är bättre än att bota! Sätt upp några teckningar på arbetsplatsen som visar god hygienpraxis och förse dina anställda med antibakteriella gel- eller våtservetter. Om du arbetar på ett kontor, se över den fysiska miljön och var särskilt uppmärksam på temperatur, luftfuktighet och återcirkulerad luft.

 

Tänk om gällande superhjälte-arbetskulturen

Det är idag populärt att referera till anställda som våra superhjältar. Det får dem att känna sig betydelsefulla, det visar på uppskattning av deras expertis och det är en rolig metafor i allmänhet. Men det kan vara skadligt när anställda känner att de måste leva upp till superhjälte-normer. Under influensasäsong kan detta få anställda att tänka att en hes röst och rinnande näsa minsann inte ska kunna bromsa dem och de går till jobbet i detta skick.

Men detta är den värsta inställningen att ha eller att uppmuntra!

Den genomsnittliga förkylningen eller influensan är mest smittsam den första symtomdagen och kommer att förbli ett hot under 3-5 dagar efter. Det innebär att inställningen dina medarbetare har att bita ihop och ”rädda jobbet” snarare stjälper en hel arbetsplats.

I den andra änden av sjukdomen, är det viktigt att påminna medarbetare om att inte komma tillbaka till jobbet förrän de är symtomfria. Att köra på för hårt när influensan fortfarande är kvar i systemet kan innebära risk för återfall eller en sekundär bakterieinfektion som kan slå ut dem ut ytterligare en vecka.

 

Främja flexibla arbetsförhållanden

Det finns idag många tjänster som erbjuder anställda tillgång till läkare via videokonsultationer i appar. Många av dessa ingår som en del av medarbetarens sjukförsäkring, så om du som arbetsgivare redan erbjuder den här typen av tjänst, se till att dina anställda vet om det - och hur de använder den! Dessa tjänster frigör tid för anställda då de inte behöver resa eller vänta i kö för att träffa en läkare för lättare symptom. Det underlättar också bördan för läkare som annars kan översvämmas med patienter den här tiden av året. Bäst av allt, det minskar allas exponering för andra baciller och virus i väntrummet. Dina anställda kommer att uppskatta möjligheten till snabb, enkel och privat tillgång till rådgivning, medicinska intyg och även recept i de fall det behövs.

 

Investera i ett bra frånvarohanteringssystem

I ett digitalt frånvarosystem kan anställda ange sin sjukfrånvaro var som helst, vilket sedan utlöser en automatiserad godkännandeprocess, vilket minskar administrationstiden. Att hålla reda på frånvaron i ett digitalt system och kunna spåra mönster genom datarapportering över tid hjälper dig att hantera dina arbetsresurser mer strategiskt.

 

Om du vill ta reda på mer om hantering av frånvaro med ett digitalt HR-system, titta på vad CatalystOne har att erbjuda. Om du är redo att prata om dina behov, kontakta oss för att få en demo.

Zoë Harris

Zoë Harris, 25 oktober 2019

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!