Ruter väljer CatalystOne

RuterNorges statliga kollektivtrafikbolag, Ruter, investerar i tydlig ledning, tydliga mål och god uppföljning av medarbetare

Tydlig ledning, med synliga mål och god uppföljning definieras som en av flera framgångsfaktorer för Ruter. Att uppnå förbättrade rutiner för de årliga utvecklingssamtalen ansågs därmed vara av stor vikt, och i januari togs beslutet om att införa ett digitalt stöd, där valet föll på programvara från CatalystOne.

Genomförande av utvecklingssamtal är en del av en årlig cykel, men manuella rutiner gjorde det svårt att följa upp mål och hålla tillräckligt bra koll på kompetensutvecklingen på Ruter.

bjornaugland– I dialog med facket och de anställda som vi definierade de behov vi hade för att säkra att medarbetarsamtalen genomfördes på ett enklare och mer systematiskt sätt, säger personalchef Bjørn Auglend .

– Vi ville kunna följa upp åtgärder för personalutveckling med ett enhetligt och översblickbart system . Dessutom var det viktigt att både chefer och medarbetare fick ett enkelt verktyg för att förbereda till utvecklingssamtalen, lägga Auglend till .

Ruter utvärderade flera lösningar för moderna och effektiva HR-processer och användbarhet vägde tungt i valet av CatalystOne som sin lösning.

Snabb implementering

– När vi tecknade avtal med CatalystOne i januari, beslutade vi att skjuta upp de första utvecklingssamtalen ett par månader så att vi kunde införa det nya systemet, säger Auglend – Med ett gott samarbete med CatalystOne, fick vi till detta på ett snabbt och flexibelt sätt.

Under april 2014, genomför Ruter sina utvecklingssamtal med hjälp av det nya digitala verktyget. Återkoppling från testfasen har varit positiv.
– Vi ser fram emot en mer tillgänglig och strömlinjeformad process , där prestationsbedömningen är väl förberedd och utvecklingsmålen dokumenteras och följs upp, säger Auglend .

Bättre dokumentation av kompetens

Nästa steg i målet att uppnå effektiva och enkla HR-processer blir att implementera CatalystOnes lösning för CV- dokumentation.
– Vi har tagit ett steg i taget, säger Auglend. Systemstödet kommer att ge oss bättre översikt och stöd i vårt arbete i att stärka utvecklingen av våra medarbetare i organisationen.

Om Ruter
Ruter AS (eller Oslo og Akershus Kollektivtrafikk AS) är ett offentligt ägt företag som ansvarar för kollektivtrafiken i Oslo och Akershus. Ruter AS avgör priser och linjer för tunnelbanan, spårvagnar och bussar som därefter beställs från underleverantörer. Regionens järnvägstrafik tillhör också Ruters prissystem, men drivs i sin helhet av NSB. Företaget ägs av Oslo kommun (60 procent) och Akershus fylke (40 procent), och administrerar och planerar all kollektivtrafik i Oslo och Akershus bortsett från NSBs tågverksamhet.

 

CatalystOne

CatalystOne, 16 maj 2015

Få månatliga uppdateringar från bloggen!