Ny digital lösning gör 1:1-möten enklare och effektivare

CatalystOne-Module-One-to-OnePressmeddelande - Oslo 1 mars 2023

CatalystOne Solutions, en av de ledande leverantörerna av HR-mjukvara i Skandinavien, har idag släppt en ny modul i sin HR-svit, som gör det möjligt för chefer att skapa effektiva och strukturerade 1:1-möten på ett snabbt och enkelt sätt. Lösningen, kallad One to One, hjälper både chefen och medarbetaren att förbereda mötet och säkerställer uppföljning och registrering av uppgifter, så att alla får det bästa möjliga resultatet av mötet.

One-to-one-overview-large-1

One to One låter både chefer och anställda bjuda in till ett möte baserat på en serie samtalsmallar, såsom check ins varannan vecka, exitintervju, statusmöten etc. Varje samtalsmall innehåller förslag på samtalspunkter som kan används för att strukturera mötet. Mallen kan också innehålla förberedande steg, såsom frågor eller liknande, för att säkerställa att båda parter är förberedda för mötet.

One-to-One-Meeting-notes-1

Modulen gör det möjligt för den som initierar mötet att föra anteckningar under mötets gång, dessa finns sen automatiskt tillgängliga för alla deltagare efter mötet, vilket ger ökad transparens och insyn i mötet.

One to One möjliggör också registrering av uppgifter och åtaganden med en tydlig ägare, som avtalats under mötet, vilket säkerställer att nödvändiga åtgärder vidtas i efterhand.

One-to-one-todos-large-1

Slutligen ger det också chefen den översikt som behövs för att hålla reda på alla tidigare möten som hållits med teamet, på så sätt säkerställs att alla medarbetare får sitt möte i tid – samtidigt som HR kan se den övergripande aktivitetsnivån för 1:1-möten i organisationen.

 

Performance management har förändrats och det måste lösningarna som stödjer det också göra

Det klassiska konceptet som utgör Performance Management har genom årens lopp utvecklats. Mål utvärderas inte längre i efterhand utan uppdateras ständigt och anpassas till förändrade omständigheter och rådande situation. Detta har resulterat i en mer kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare, vilket har förändrat behovet av ett årligt medarbetarsamtal till mer frekventa check ins eller statusmöten mellan chef och medarbetare.

"Vi är mycket glada över att kunna hjälpa och stödja våra kunder under deras continuous performance-process, genom att förse dem med de verktyg de behöver för att skapa väl förberedda och effektiva möten." säger produktchef på CatalystOne Solutions, Jan Otto Holm.

 

Genererar redan värde för de första kunderna

Den nya One to One-modulen används redan av Banqsoft, en av Nordens ledande mjukvaruleverantörer av kärnsystem för banker och finansbolag. Deras operativa HR-chef, Katrine Karlsen, säger "Att ha ett kontinuerligt fokus på medarbetarnas engagemang och utveckling är viktigt för oss på Banqsoft. One to One har underlättat för oss genom att möjliggöra produktiva konversationer på ett enkelt och intuitivt sätt. Med anpassningsbara mallar och roller har vi designat en process som fungerar för oss och vår struktur, vilket ger våra teamledare och chefer flexibiliteten att initiera möten när det passar dem och deras team. Att kunna lägga till och hålla reda på anteckningar och åtaganden efter varje möte är också en funktion som vi älskar!”.


Vilka är CatalystOne Solutions?

CatalystOne Solutions är ett snabbväxande SaaS-bolag som är specialiserat på mjukvara och lösningar för digitalisering av HR- och ledningsprocesser. De utvecklar mjukvara som kan lyfta och förvandla HR från personaladministration till en att bli en strategisk HR-funktion, vilket möjliggör positiva relationer mellan HR, medarbetare och chefer.

CatalystOne är en av de ledande leverantörerna inom HCM-system (Human Capital Management) och tillhandahåller en komplett uppsättning molnbaserade och användarvänliga lösningar för processer som HR-masterdata, performance management, talanghantering och LMS.

 De har kontor i Oslo, Stockholm, Köpenhamn, Silkeborg och Sandefjord.


David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 01 mars 2023

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!