Nordnet vässar sina strategiska HR-processer med hjälp av CatalystOne

När Nordnet skulle satsa på att digitalisera sina strategiska HR-processer och säkerställa datakvalitet föll valet på Nordens ledande aktör på området, CatalystOne.

AdobeStock_133714453

När Nordnet skulle satsa på att digitalisera sina strategiska HR-processer föll valet på Nordens ledande aktör på området, CatalystOne.

– Förutom rätt funktionalitet var det viktigt för oss att välja en leverantör som förstår oss och kan tillgodose våra behov, både nu och på sikt. Att vi kan implementera modul för modul i den takt som passar oss i kombination med att CatalystOne har en mycket kompetent leveransorganisation gör att vi är väldigt nöjda med vårt beslut, säger Nordnets HR-chef Jenny Garneij.

– Vi börjar med att implementera modulen för Lönerevision och Core HR-datamodulen, för att sedan gå vidare med Medarbetarsamtal och Kompetensutveckling. IT- och informationssäkerhet är extremt viktigt för oss och här har CatalystOne svarat upp mot våra krav, fortsätter Jenny. Vi vill givetvis effektivisera vårt arbetssätt och samtidigt erbjuda våra medarbetare ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Vi skapar ett mer systematiserat och automatiserat arbetssätt genom hela livscykeln för våra anställda – onboarding, utvecklingssamtal, lönerevision och kompetensutveckling. Detta frigör tid för oss inom HR-funktionen att skapa än mer värdeadderande aktiviteter för chefer och medarbetare.

– Vi ser verkligen fram emot att få professionalisera våra strategiska HR-processer tillsammans med CatalystOne” avslutar Jenny Garneij.

Om Nordnet:

Nordnet är en nätbank och utmanare till de traditionella banker och försäkringsbolag som dominerar i Norden, med fokus på investeringar & sparande, pension och lån. Nordnet har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Stockholm.

CatalystOne

CatalystOne, 03 juli 2017

Få månatliga uppdateringar från bloggen!