• You are here:
 • Home /
 • CatalystOnes HR blogg /
 • Nordic Leisure Travel Group vann priset för Årets HR-systemprojekt 2022/2023

Nordic Leisure Travel Group vann priset för Årets HR-systemprojekt 2022/2023

 hr-system-prize-23-nltg

Pressmeddelande - Stockholm, Sverige, 08 november 2023

Ving-koncernen (Nordic Leisure Travel Group - NLTG), det ledande nordiska reseföretaget, har tillsammans med CatalystOne tilldelats priset för Årets HR-systemprojekt 2022/2023. Priset delades ut under HR-systemdagen, anordnad av HerbertNathan & Co, i Stockholm den 7 november 2023.

hr-system-prize-23-nltg-svenska-spelTvå av de tre finalisterna hade implementerat HR-system från CatalystOne: Nordic Leisure Travel Group och Svenska Spel.

Ving-koncernens HR-systemprojekt, implementeringen av HR-system från CatalystOne, utsågs till vinnare baserat på en lyckad implementering av ett flexibelt och användarvänligt HR-system med ett högt fokus på IT-säkerhet. Projektet har redan bidragit till att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos Ving genom digitaliseringen av HR och elimineringen av ett antal manuella processer.

"Vi är mycket stolta över det här projektet", säger Fredrik Wessel, CHRO, Ving-koncernen. "Det har tagits emot mycket väl i organisationen, både bland chefer och inte minst av IT. Vi består av många bolag i olika länder och det är viktigt att alla arbetar på samma sätt. Därför var det otroligt viktigt för oss att få ett HR-system som underlättar samma rutiner för alla våra medarbetare."

Med anställda på ett flertal olika platser runt om i världen var det svårt för koncernen att få en överblick över organisationen utan en enda källa till masterdata. Mycket av informationen bestod tidigare av Excel-ark och PowerPoint-filer. Processer kring rekrytering, uppföljning, utbildning och uppsägning utfördes manuellt vilket var både tidskrävande och upplevdes föråldrat.

"Vi hade en utmaning i att få en överblick över alla våra medarbetare och hur organisationen faktiskt såg ut på grund av olika system och rutiner i olika länder", säger Vanessa Eriksson, Head of Lean Management HR, Ving-koncernen. "Det var svårt att få fram information vilket var en utmaning för både chefer och medarbetare. Vårt mål var därför att digitalisera oss i mycket större utsträckning och förena HR med medarbetarresan."

Ving-koncernen valde CatalystOne som leverantör av sitt HR-system. Detta baserat på flexibilitet, funktionalitet, användarvänlighet och IT-säkerhet. Att få en omfattande överblick över allt som är viktigt för HR, chefer och anställda var viktigt. Men även möjligheten att anpassa processerna i systemet till företagets behov med hjälp av arbetsflöden bidrog till det avgörande beslutet.

Roger Lif, HR-konsult och projektledare, Catalystone, kommenterar samarbetet på följande sätt: "Det som har gjort det här projektet unikt är samarbetet med IT-avdelningen hos Ving. IT har varit involverade i varje enskilt projektmöte och har haft ett nära samarbete med HR under hela projektet. Detta var en stor fördel redan från början av projektet. Dessutom har deras fokus på kvalitet och att göra rätt sak i rätt tid från första början bidragit starkt till projektets framgång."

Det implementerade HR-systemet från CatalystOne hanterar idag över 2 500 anställda i 24 företag, spridda över 16 olika länder och 74 arbetsplatser. Systemet består av lösningar som täcker följande processer:

 • On- och offboarding
 • HR-analytics
 • Masterdata-hantering
 • Anställningsprocess med e-signatur
 • Lönerevision
 • Mål- och utvecklingssamtal med uppföljning
 • Feedback till anställda
 • Successionplanering
 • Dessutom har Ving utvecklat nära 50 anpassade arbetsflöden för branschspecifika HR-processer, såsom visumansökningar och säkerhetskontroller för flygbolagsanställda.

För mer information om Ving-koncernen (Nordic Leisure Travel Group) och CatalystOne, besök Ving.se eller CatalystOne.com.


Om Nordic Leisure Travel Group:

Nordic Leisure Travel Group är med en marknadsandel på 31 procent Nordens ledande semesterföretag och säljer resor från Sverige, Danmark, Norge och Finland. I koncernen ingår researrangörerna Ving Sverige och Ving Norge, Globetrotter, Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland, flygbolaget Sunclass Airlines samt hotellbolaget Resorts & Hotels där de egna hotellkedjorna Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club och Sunprime Hotels ingår. Gruppen säljer cirka 1 325 000 resor i de nordiska länderna.


Om CatalystOne Solutions:

CatalystOne Solutions är ett snabbväxande SaaS-företag. De är specialiserade på HCM-programvara som kan lyfta och omvandla HR från personaladministration till en strategisk HR-funktion med hjälp av automatisering och digital HR för processer som HR-masterdatahantering, prestationshantering och talanghantering.

Webinar with NLTG and CatalystOne
CatalystOne

CatalystOne, 08 november 2023

Få månatliga uppdateringar från bloggen!