Lindab valde HR-system från CatalystOne

lindab-300x171När Lindab beslutade att investera i systemstöd för HR- och personalledningsprocesser gjordes en noggrann utvärdering av flertalet etablerade aktörer. Valet föll på den nordiskt ledande lösningen från CatalystOne.

Som ett led i en ny strategi-implementering, där Lindab går från att inte bara vara ett produkt- och distributionsorienterat bolag till att komplettera med ett mer lösningsorienterat fokus, såg Lindabs ledning nyttan med att investera i systemstöd för HR- och personalledningsprocesser. Efter en noggrann utvärderingsprocess där flertalet etablerade aktörer ingick, föll valet tillslut på den nordiskt ledande lösningen från CatalystOne.

CatalystOnes lösning innefattar i en första implementeringsfas ca 1500 anställda, med fokus på utvecklingssamtal, kompetenshantering med learning, samt efterträdarplanering.

– CatalystOne visade upp en flexibel produkt med god möjlighet att implementera de delar som passar våra behov just nu. Vi såg även fördelen med en lokal aktör som har användarvänliga och flexibla lösningar, eftersom det ger en större möjlighet till nära relation och framtida påverkan på produktutveckling, säger Fredrik Liedholm, Chefsjurist och HR-direktör.

Investeringen i CatalystOne systemstöd är starkt kopplad till verksamhetens nya strategi-implementering. Utöver leverans och implementering av programvara, agerar CatalystOne också partner och bollplank för Lindab i deras arbete att ta fram kompetenskrav för de nya roller som tillkommit till följd av den nya verksamhetsstrategin.

– Vi ser fram emot att med hjälp av CatalystOne systemstöd ta ett helhetsgrepp över vår Talent Management-strategi samtidigt som CatalystOne blir en värdefull partner i vårt arbete med kompetenskartläggning och vår behovsstyrda kompetensutveckling, avslutar Jannike Larsson som leder implementeringsprojektet för Lindabs räkning.

Om Lindab
Lindab Group är ett börsnoterat 
ventilations- och byggkomponentföretag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Koncernen omsatte 7 003 MSEK år 2014 och är etablerad i 35 länder med cirka 5 000 anställda.

CatalystOne

CatalystOne, 20 oktober 2015

Få månatliga uppdateringar från bloggen!