Hur digitalisering kan stödja HR-avdelningens förändrade roll

HR-avdelningen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det handlar inte längre bara om att hantera löner och förmåner. Moderna HR-avdelningar spelar numera en nyckelroll i utformningen av ett företags övergripande affärsstrategi. I det här blogginlägget fördjupar vi oss i HR-avdelningens förändrade ansvarsområden och hur digitaliseringen kan stödja dessa nya roller.

HRs-new-role

Traditionellt har HR fokuserat på att hantera de administrativa delarna av en medarbetares livscykel, från rekrytering till pensionering. Men dagens krav på HR-avdelningen sträcker sig långt bortom dessa uppgifter. De som jobbar med HR idag ansvarar i allt större utsträckning nu för att utforma och genomföra strategier för att rekrytera och behålla personal, främja en positiv arbetsplatskultur, optimera medarbetarnas produktivitet, säkerställa utvecklings- och utbildningsmöjligheter, hantera compliance och juridiska frågor samt hålla sig uppdaterade om externa faktorer som påverkar verksamheten.

Digitalisering och HR-teknik, ofta kallat HR tech, kan i hög grad stödja dessa nya funktioner. Genom att utnyttja digitala verktyg kan HR-teamen locka till sig topptalanger, öka medarbetarnas tillfredsställelse och skapa starka relationer som driver affärstillväxt.

Perfekt anpassad prestationshantering

Ett område inom HR där HR tech kan ha en betydande inverkan är performance management. Med ett heltäckande HR-system kan organisationer anpassa individuella resultatindikatorer och mål till avdelningens och företagets mål.

Digitala verktyg möjliggör spårning och monitorering av framsteg på olika nivåer, vilket håller medarbetarna engagerade och fokuserade på att bidra till ett större mål. Dessutom ger dynamiska resultatindikatorer och funktioner för måljustering den flexibilitet som krävs för att anpassa sig till förändrade prioriteringar.

HR digitilisation

Talanghantering och retention

En annan viktig aspekt som stöds av HR tech är talanghantering och utveckling. HR-system kan ge en centraliserad översikt över vilka kompetenser som finns på både organisations- och individnivå, identifiera kompetensbrister och utbildningsbehov.

Integrerade utbildningslösningar gör utbildnings- och utvecklingsmöjligheter lättillgängliga, vilket ökar medarbetarnas lojalitet och engagemang. HR kan också använda dessa system för att spåra prestationer, identifiera topptalanger och fatta välgrundade beslut om anställning eller interna befordringar.

Smidig onboarding och offboarding

Digitaliseringen förenklar också administrativa uppgifter som rekrytering, onboarding, offboarding och lönerevisioner. Automatiserade arbetsflöden säkerställer att alla inblandade parter är informerade och uppdaterade, vilket minskar förseningar och förbättrar effektiviteten.

Dessutom erbjuder HR-system tillförlitlig datainsamling och rapportering, vilket gör det möjligt för HR-personal att tolka affärsdata för strategiska insikter och beslutsfattande. Efterlevnad av juridiska riktlinjer underlättas också genom självbetjäningsfunktioner och förbättrad datakvalitet.

Sammanfattningsvis spelar digitaliseringen en viktig roll när det gäller att stödja HR-avdelningens förändrade ansvarsområden. Genom att använda HR tech-lösningar kan organisationer förbättra sina HR-funktioner, bidra till övergripande affärsmål och hitta en balans mellan medarbetarnas välbefinnande och affärsmässiga överväganden. 
Med tillförlitliga HR-masterdata kan HR-personal anpassa team och individer till företagets mål, identifiera kompetensbrister och generera värdefulla insikter för att driva strategiskt beslutsfattande.

Att ta till sig digitaliseringen är viktigt för att HR ska kunna utvecklas i dagens snabba och konkurrensutsatta affärsmiljö. Läs mer genom att ladda ner vår e-bok nedan.

 

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 08 juni 2023

Aleya Begum Lønsetteig jobbar som Content Marketing Manager på CatalystOne. Hennes breda erfarenhet grundar sig i journalistik, affärsutveckling och marknadsföring i olika brancher. Den senaste tiden har ett allt större fokus legat på SaaS-organisationer. Hon brinner för kommunikation och att hjälpa företag att utveckla marknadsföringsstrategier genom ett kontinuerligt lärande.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!