• You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR blogg /
  • Har pandemin stärkt HR-IT-samarbetet i Norden? (och vilket land ligger i täten)

Har pandemin stärkt HR-IT-samarbetet i Norden? (och vilket land ligger i täten)

Pandemin har tryckt ner gaspedalen i golvet på många sätt när det kommer till hur vi arbetar. Vi har sett att distansarbete och allt vad det innebär – nämligen digitalisering av processer och uppgifter – drivs igenom i rekordfart. Men hur har detta sett ut hittills för HR-processer?  

HR-IT-collaboration

Vår senaste undersökning av över 300 nordiska IT-medarbetare har visat att HR hamnar alltmer på radarn för IT-chefer när företag tvingas se över sina HR-system och HR-strategi.

Den skandinaviska HR-IT-rapporten 2021 utförd av Venezu, på uppdrag av CatalystOne i samarbete med Microsoft Norge, avslöjar ett antal intressanta insikter om IT-medarbetares attityder till HR-system och HR-teknologi, samt nivån på samarbetet mellan HR och IT i Danmark, Norge och Sverige.  

En intressant insikt är att inte alla nordiska länder går framåt i samma takt.  

Norska företag tog nämligen en tydlig ledning inom de olika områden som rapporten undersökt. Förutom en fördubbling av antalet som använder ett komplett HR-system, jämfört med 2020, rapporterade företag i landet också den största ökningen av automatisering av personalens åtkomsthantering till system.

IT-medarbetare i Norge var också de mest nöjda, med 77 % som sa att deras system och processer fungerar bra idag, medan 60 % av danska och 46 % av svenska IT-medarbetare hade samma åsikt.

Förändringarna i hur vi interagerar och arbetar har inneburit radikala förändringar av individuella och organisatoriska behov. HR-funktioner är nyckeln till att driva denna transformation om företag ska organisera sig för och lyckas i en post-pandemisk framtid. Men för att detta ska hända måste det finnas ett närmare samarbete med IT-avdelningarna, eftersom HR-Tech tar en allt viktigare roll.  

Rapporten visar att antalet respondenter som menar att deras företag har en tydlig IT-strategi för HR ökat över hela regionen jämfört med förra året, liksom antalet respondenter som har automatiserad systemåtkomst för anställda.  

Samtidigt rankades behovet av att integrera system högre jämfört med förra året eftersom arbetet nu mer och mer utförs av team som är utspridda på olika platser.

Medan HR-avdelningen fortfarande är det mest populära hemmet för HR-masterdata, kom IT-avdelningen på andra plats. Detta jämförs med fjärde positionen efter lön och ekonomiavdelningen förra året – vilket tyder på ett starkare samarbete mellan HR och IT i kontroll och underhåll av HR-masterdata.

Behovet av IT som en strategisk partner till HR är mer uppenbart än någonsin i lyset av de senaste HR-trenderna och utvecklingarna. 

Distansarbete är här för att stanna, så behovet av säkra och stabila digitala processer som inte bara skyddar företaget men också hjälper det att bygga rätt arbetskraft för framtiden kommer att öka.  

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 08 december 2021

Aleya Begum Lønsetteig jobbar som Content Marketing Manager på CatalystOne. Hennes breda erfarenhet grundar sig i journalistik, affärsutveckling och marknadsföring i olika brancher. Den senaste tiden har ett allt större fokus legat på SaaS-organisationer. Hon brinner för kommunikation och att hjälpa företag att utveckla marknadsföringsstrategier genom ett kontinuerligt lärande.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!