Guide för nya HR-chefer – del 5: Lära genom att göra

Då och då tänker vi ”Om jag bara hade vetat…”. Om du är företagets nya – och eventuellt allra första – HR-chef, kanske detta händer även dig.

Guide-For-New-HR-Managers

Att lära genom att göra eller att lära av sina misstag är en naturlig del av utvecklingsprocessen. I den här artikeln delar Camilla Hydén Karlsson, VP People & Culture på CatalystOne Solutions med sig av sina erfarenheter av att bygga upp en HR-funktion. Ett av hennes favoritcitat i sammanhanget kommer från Nelson Mandela: ”I never loose, I either win or learn”

  1. Acceptera att saker och ting tar sin tid. Du kanske har en genomarbetad och detaljerad plan för hur du ska implementera alla HR processer, men talesättet ”ingen människa är en ö” är något att tänka på. Att utveckla en HR-funktion och en företagskultur sker inte över en natt. Ha tålamod!

  2. Lär dig att delegera och fördela ansvar. Särskilt i början finns det en massa småsaker som du snabbt måste få på plats vilket gör att det är viktigt att du kan delegera och få hjälp när du behöver. Vänta inte på att någon frågar om du behöver hjälp. Var proaktiv!

  3. Tänk igenom saker och ting och förbättra steg för steg. Du kan inte alltid få allt att fungera till 100 procent från första början, så det är viktigt att vara ödmjuk, lyssna och tänka efter och förändra processer när du ser att det finns behov av förändringar. Ägna lite tid åt eftertanke. Ta reda på vad ni har, hur det fungerar, vad som behöver förändras och, viktigast av allt, genomför dessa förändringar.

  4. Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Om du genomför en process eller en förändring utan att förankra den först, så kan du hamna i en tuff uppförsbacke. Se till att du vinner gehör för dina idéer och involvera organisationen i processen innan du sätter igång. Börja med företagsledningen, att ha deras stöd och förståelse är förstås en förutsättning för en lyckad förändring. Lär dig att förklara vad, varför, var, när och vem. När du kan göra detta på ett framgångsrikt sätt, betraktas en förändring som utveckling.

  5. Betrakta det som att din roll handlar om människor och kultur, inte om HR. ”Allt fler toppchefer inser att allt faktiskt handlar om människorna och de inser vikten av att ha en företagskultur som driver hela affärsprocessen. Du har en nyckelroll när det gäller att forma organisationens kultur” säger Camilla. ”Det är på tiden att vi lämnar det gamla HR-tänkandet bakom oss och att HR-avdelningen blir verkligt affärsorienterad. Vd:ns högsta prioritet bör vara människorna och företagskulturen”, fortsätter hon.


Detta är sista delen i vår bloggserie där vi guidar nya HR-chefer med avseende på olika aspekter i deras roll. Om du missade de tidigare avsnitten hittar du dem här.


Administrativa måsten förklarar hur man prioriterar administrativa uppgifter som alla som ska etablera en HR-funktion i en organisation ställs inför.

Årsplanen för HR belyser i vilken ände du bör börja när du ska upprätta en årsplan och hur du prioriterar bland processerna.

Företagskulturen ger dig många tips om kartläggning och utvecklande av kulturen i din organisation.

Nätverkande och ständigt lärande ger tips om hur du utvecklas professionellt.

 

Är det dags att köpa in ett HR-system? Ladda ner vår handbok som innehåller allt du behöver veta när du ska investera i ett HR-system.

Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 22 december 2017

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!