Guide för nya HR-chefer – del 3: Företagskultur

Det finns ett direkt samband mellan en sund, produktiv kultur och ett företags ekonomiska resultat. Hur framgångsrik en organisation är handlar i grund och botten om en enda sak…

Guide-For-New-HR-Managers-3

”Culture eats strategy for breakfast”, har den före detta affärsgurun Peter Duncker en gång sagt. Det var längesedan men 2015 sa HR-gurun Josh Bersin att detta nu återigen var högaktuellt i näringslivet.

Inte undra på. Studier visar att det finns ett direkt samband mellan en sund, produktiv kultur och ett företags ekonomiska resultat. Hur framgångsrik en organisation är handlar i grund och botten om en enda sak: Hur bra den organiserar sina medarbetare så att de fokuserar på och jobbar för samma syfte.

Så för dig som är ny HR-chef är företagskulturen det som bör toppa din agenda. Du vill att varje medarbetare ska vara engagerad, motiverad, sträva mot samma mål, villig att göra det lilla extra för att hjälpa en kollega eller en kund, flexibel … ja, listan bara fortsätter.

”Innan du gör någonting är det viktigt att lyssnar, känner av och tar pulsen på organisationen”, råder Camilla Hydén Karlsson, VP People & Culture på CatalystOne Solutions. Hon definierar företagskultur som ”det sätt på vilket vi gör saker och ting här”. Det kan hända att kulturen redan är stark, att medarbetarna delar företagets värderingar och strävar mot samma mål, men du kan inte ta det för givet. ”Det första du bör göra är att se efter om det har gjorts några medarbetarenkäter tidigare och vilka resultaten var. Intervjua ett antal personer som är representativa för hela organisationen – olika funktioner, olika länder, högsta ledningen, första linjeledningen och medarbetarna. Ta reda på vad de säger om ”det sätt på vilket vi gör saker och ting här”. Använd dig sedan av medarbetarundersökningar eller pulsenkäter för att ta reda på var organisationen befinner sig idag, vilka områden som är starka och vilka som behöver utvecklas.”

När du har fastställt vilka områden som kräver en del arbete, tänk på att företagets kultur är någonting som varje medarbetare måste känna tillhörighet i. Så det är av avgörande betydelse att hela organisationen är engagerad i denna process. När du ger medarbetarna en aktiv roll så att företagskulturen är en del av dem själva kommer de att leva och agera som en del av den. Detta kommer att återspeglas i det dagliga arbetet och inte bara vara någonting som är skrivet i ett dokument som ingen läser.

Att odla en företagskultur kräver tänkande och planering i ett längre perspektiv och sker steg för steg. Involvera hela organisationen genom att efterfråga idéer, uppmuntra medarbetarna att ge feedback, arrangera workshops med aktivt deltagande och försäkra dig om att så många som möjligt medverkar i processen. Och även om du upptäcker områden som kräver en hel del arbete, glöm inte att samtidigt fokusera på det som är positivt. Har ni till exempel som tradition att uppvakta medarbetarna när de fyller år? Eller att fira trotjänare inom företaget. Håll fast vid dessa traditioner och tänk på att föregå med gott exempel inom de områden som du vill utveckla.

En viktig aspekt när det gäller företagets kultur är att ju mer utspridda medarbetarna är geografiskt desto mer behöver du sannolikt jobba med kulturen och involvera fler medarbetare. För att ett företag ska kunna nå sina mål måste du få med alla ombord.

Är du intresserad av att veta vad CatalystOnes team har att säga om vår kultur? 


Se filmen för att få veta mer!

Detta är tredje delen i vår bloggserie som fungerar som en guide för nya HR-chefer där vi tar upp olika aspekter av deras roll. Missade de tidigare delarna hittar du dem här nedan:

1. ”Administrativa måsten” förklarar hur man prioriterar administrativa uppgifter som alla som ska etablera en HR-funktion i en organisation ställs inför.
2. ”Årshjul för HR” belyser i vilken ände du bör börja när du ska upprätta en årsplan och hur du prioriterar bland processerna.

Är det dags att köpa in ett HR-system? Ladda ner vår handbok som innehåller allt du behöver veta när du ska investera i ett HR-system.

Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 16 december 2017

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!