Funn introducerar kompetenslösning från CatalystOne

Införsäljning av kompetenta medarbetare till projekt är kärnan i Funns verksamhet. CatalystOne systemstöd gör det enkelt för Funn att finna rätt medarbetare med rätt kompetens.

funn-blog-img

IT-företaget Funn har kunder över hela landet, och är ett av Nord-Norges största företag inom centraliserade datatjänster, systemförsäljning och systemutveckling. En stor del av verksamheten handlar om att sälja in medarbetarnas specialistkompetens i olika projekt och uppgifter.

Funn växer och har idag 75 anställda i Narvik, Bodø, Harstad, Sortland, Finnsnes, Oslo och Svalbard. De börjar nu att använda kompetenslösningar från CatalystOne, med syfte att kartlägga vem som kan vad i företaget så att det blir enkelt att hitta medarbetare med relevant kompetens, planera utbildningsåtgärder för enskilda medarbetare och ta ut anpassade kompetensprofiler och CVs på konsulter som ska ingå i projekt.

Funn ville ha ett system som gör det enkelt att hitta den medarbetare som är bäst lämpad att lösa en uppgift, samt kunna få överblick över eventuell bristande kompetens i koncernen. Denna tillämpning är också avsedd att få den enskilda medarbetaren att känna sig sedd och inkluderad, säger Lars Ivar Simonsen VD Discovery AS.

CatalystOne

CatalystOne, 20 september 2016

Få månatliga uppdateringar från bloggen!