Forsen valde CatalystOne systemstöd för sina talent management-processer

forsen-kvadratNär Forsen skulle ta sin satsning på talent management till nästa nivå, genom att digitalisera processerna, blev CatalystOne det slutgiltiga valet efter en mycket noggrann utvärderingsprocess.

För bygg- och projektledningsföretaget, Forsen, var det ett naturligt steg att digitalisera sina arbetsprocesser kring talent management, med utvecklingssamtal i spetsen. Efter en lång inköpsprocess, där man bla. tvingades avbryta ett första leverantörssamarbete och börja om på nytt, föll det slutgiltiga valet på CatalystOne.

– Det blev under processens gång tydligt för oss hur viktigt det var med en leverantör med lokal närvaro berättar Caroline Redare, HR-chef på Forsen. CatalystOne, som är ett nordiskt bolag, gav med sin kompetens och lokala närvaro ett starkt och förtroendeingivande intryck, fortsätter Caroline.

Att leverantören till sin kultur och organisation var en god matchning mot Forsen som bolag var, utöver funktionella krav, en viktig parameter som togs i beaktande under utvärderingsprocessen.

– Leverantörens service-förmåga och prioritering av dig bland andra kunder är viktig, menar Caroline. Är du en mindre aktör bland många större kundbolag finns risken att du får mindre ”attention” av leverantören. Vi kände att CatalystOne är en god matchning till oss sett till både kultur, kommunikation och kemi.

Forsen har under flera år jobbat med att utveckla sina HR-processer och blev i våras utnämnt till Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place To Work Institute. Investeringen av systemstöd är en, för Forsen, viktig komponent i arbetet med att vidareutveckla, kvalitetssäkra och effektivisera sin hantering av HR-processerna.

– Vi ser fram emot att nå full utväxling av vår Talent & Performance management-strategi, bla. med hjälp av CatalystOne systemstöd. Att vi blivit utnämnda till en av Sveriges Bästa arbetsplatser 2015, är ett kvitto på att vår satsning gett resultat och vi ser mycket fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med CatalystOne, avslutar Caroline.

Om Forsen:
Forsen är ett projektledningsföretag som arbetar med traditionell bygg- och projektledning men är även specialister på CM (Construction Management). I december 2014 gick Forsen Projekt AB och Bygg-Fast Projekt AB ihop och bildade det nya bolaget som kallas ”Forsen” och återfinns på flera orter i Sverige: Uppsala, Stockholm, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö.

CatalystOne

CatalystOne, 19 augusti 2015

Få månatliga uppdateringar från bloggen!