Förändringsledning i den digitala eran

Skiftet mot en digital arbetsplats har pågått länge. Pappersmeddelanden och fax som trots allt är föregångare till e-post för mer än tjugo år sedan känns väldigt långt borta. Detta för att förändring numera sker allt snabbare. Det är mycket surr kring den ökade nyttjandegraden av teknik på arbetsplatsen och det gör att vissa chefer och anställda kan känna som att de aldrig riktigt hinner komma ikapp förändringarna som sker.

HR-specialister i synnerhet, måste vara medvetna om både fördelarna och riskerna med en digitaliseringsresa. Detta gäller inte bara införandet av digitala stöd för HR-processer, utan också i övergripande mening, med tanke på den inverkan dessa förändringar får på organisationens anställda.

Digital-Change-Management-1

 

Förändringar kring hur och var vi arbetar

Allteftersom fler digitalt aktiverade arbetsplatser framträder har fler människor börjat arbeta på distans regelbundet eller till och med på heltid, team sprids över hela världen och gränsen mellan arbete och personlig tid suddas ut.

Den kommande lanseringen av 5G-nät över hela världen kommer än mer möjliggöra för arbete på resande fot och utanför vanliga arbetstider till verklighet för många människor. Även om detta skapar flexibilitet och kan underlätta att passa in arbete runt familj och fritidsaktiviteter, betyder det också att det kan bli svårare att ta en verklig paus från jobbet.

I en världsomfattande undersökning 2019 sa 40 procent av tillfrågade fjärrarbetare att den största fördelen med fjärrarbetet var ökad flexibilitet. Många av dem sa dock att de också upplevde det som svårare att koppla bort sig från jobbet och upplevde ensamhet och kommunikationssvårigheter.

 

Ökat fokus på datasäkerhet och integritet

Sedan verkställandet av GDPR är integritet och säkerhet kring personuppgifter något som de flesta berörs av, och fler människor än någonsin förstår sina rättigheter när det gäller vad företag vet om dem. Företag förväntas hantera uppgifter om konsumenter, anställda mfl. i enlighet med rådande direktiv.

I takt med att digitala nätverk blivit snabbare har också hastigheten för dataöverföring ökat exponentiellt. Idag är tiden för att lyckas stoppa ett dataläckage eller överträde oehört knapp, även i de fall det upptäcks efter kort tid. Detta betyder att samtliga system som lagrar denna data måste vara säkra genom design. Även om det kanske låter uppenbart, är du trygg med att ni har kolla på era HR- och anställdas data? Det finns, GDPR till trots, fortfarande många företag som håller känslig personaldata i osäkrade kalkylblad eller andra mindre än säkra system.

 

Förändringsledningen förändras

Att implementera den senaste tekniken för att uppnå kvaliets- och effektivitetesvinster kan såklart kännas frestande. I denna typ av digitaliserings- och förändringsprojekt är det samtidigt viktigt att förhålla sig till ett större perspektiv än att förändra bara för att möjligheten finns. Samtidigt är det viktigt att hålla jämna steg med konkurrenter och utvecklingen runt omkring och inte minst att uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare.

För att omfamna den digitala revolutionen bör du överväga hur alla i organisationen kommer att bearbeta och integrera förändringen. Antalet permanenta tjänster för förändringsledning har ökat med 6% sedan 2011, ett antal som förväntas öka allteftersom dessa behov i organisationer naturligt växer. Förändringar sker numera så snabbt och så ofta att specifik expertis behövs för att hantera ett kontinuerligt förändringsläge. Detta har mycket att göra med den digitala revolutionen på arbetsplatsen. Företag som framgångsrikt hanterar övergången till ny teknik förstår att tekniken i sig bara är en del av lösningen. Att få anställda med på resan, med förståelse för orsaken och fördelarna med förändringen - detta är den större utmaningen som är viktigt att få rätt.

 

Komma igång med "större perspektiv"-förändringar

Om du inte är säker på var du ska börja med att förbereda dina anställda för en förändring av deras arbetssituation är du inte ensam. Inte alla har en dedikerad förändringschef - eller vet hur man kan övertyga övre ledningen om behovet av en. Det är därför vi sätter ihop en enkel men omfattande guide för förändringsledning med HR-digitalisering i åtanke.

Ladda ner vår e-bok, Lyckad förändringsledning, nedan för att ta del av konkreta tips och tekniker att applicera vid omställningen till ett nytt sätt att arbeta i din organisation.

Zoë Harris

Zoë Harris, 28 februari 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!