Det mätbara värdet med ett digitalt HR-system

Medan delar av Norden försiktigt öppnar upp igen efter tre månader med olika nivåer av låsning, är detta en bra tid att titta tillbaka och tänka på vad som fungerade bra och inte, vad som kunde ha gått bättre och vad du ev. skulle implementerat för slags stöd om du kunnat gå tillbaka i tiden för att rusta din organisation inför de utmaningar de allra flesta av oss ställts inför den senaste perioden.

measurable-value-of-an-HR-system

Planering från en laptop vs papper

Det vi har hört från många av våra kunder under denna period är att de upplevt en känsla av lättnad; även om det har varit en utmanande tid från ett organisations- och arbetsgivarperspektiv, har de haft ett digitalt HR-system på plats som gjorde övergången till ett decentraliserat eller fjärrarbete (hemmakontor) betydligt mycket enklare. Därtill har behoven av att enkelt ha fullt uppdaterad och pålitlig översikt över resurser; vilka och hur många som varit tillgängliga i arbete, permitterade, varslade eller föräldralediga, varit viktigare än någonsin.

 

”När effekterna av corona inträffade tackade vi stjärnorna varje dag för att vi just hade gått live med CatalystOne-systemet. Nu har vi när som helst full kontroll över hur många medarbetare som är i tjänst, till vilken procentandel, hur många som står på ledighet och så vidare. ”
- OPEN

 

En implementering av ett HR-system är dock inte en fullt så snabb lösning alla gånger. Det är inte något du kunde ha gått ut och köpt dagen innan ”lockdown”, installerat nästa dag för att därefter dra nytta av alla dess fördelar. Det tar tid att hitta och implementera rätt system och att effektivt hantera de förändringar som vanligtvis följer för såväl chefer som anställda. Med detta facit i hand och med nya erfarenheter i bagaget, kan det vara värt att titta på värdet av att ta de förberedande kliven mot en digitalisering av HR, om detta inte redan gjorts.

 

Verkliga affärsfördelar

Just nu, med de ekonomiska följderna av pandemin som fortfarande utvärderas, är mångas budgetar strikare än någonsin, och vi är alla fokuserade på investeringar som går under "need to have" snarare än "nice to have". Vad vi ser är att HR-system nuförtiden hör hemma i kategorin ”need to have” för många företag.

 

Här är några av de affärsfördelar som CatalystOne HR-system ger som är användbara, inte bara under en krisperiod eller osäkerheter, utan även under normala omständigheter:

 

Data

Data som rör personalantal som går att förlita sig på till 100%, med alla smarta filter du kan tänka dig, till exempel vilka anställda som startade under de senaste sex månaderna, antalet externa konsulter etc.

 

Flexibilitet

CatalystOne HR-system är flexibelt och du kan skapa anpassade fält på ett ögonblick för att tex. hålla enkel översikt över hur många anställda som är permitterade, hur många som är sjukskrivna etc.

 

"Att ha ett system, där vi kan skapa och ändra arbetsflöden själva efter behov, gör dagen så mycket enklare för såväl HR som för våra chefer."
- Kolonial.no

 

Hemmakontor

När många arbetar hemifrån kan det vara svårt att följa upp hur de har det. Ett enkelt verktyg för att kunna följa upp både mål och välbefinnande är viktigt. Företag som har omfattat e-lärande och har digitala verktyg för att följa upp närvaron kan fortsätta att utveckla sina anställda även i en pandemi.

 

"Uppföljning har aldrig varit viktigare, särskilt om du anser att ditt företag har en ”people-first”-kultur som vi gör."
- TheVIT, Norge

 

 

Tillväxt under "lockdown"

Nyanställda under pandemin har mes troligt upplevt en mycket ovanlig onboarding. En helt digital onboardingprocess säkerställer att varje nyanställd får det välkomnande de förtjänar även om intressenter, kollegor och andra deltagare kan vara geografiskt spridda och inte kan mötas fysiskt.

 

Vad är nästa steg?

Att ha en fullständig överblick över hela din organisations viktigaste resurs (de anställda) när som helst, vare sig det gäller för framtida planering, omorganisering, tillväxt eller förändringshantering, är inte något "nice to have" eller en omöjlig fantasi. Men hur kommer du igång? Vi har lite resurser som kan vara en enkel hjälp vidare.

 

Första hjälpen är vår kostnadsfria Köpguide för HR-system som du kan ladda ned här! Om du tycker att du har bra koll, redan vet att du vill och behöver investera i ett HR-system, kan du boka en demo av CatalystOne-systemet. En demo lär dig mer om hur vi kan hjälpa din organisation att ta kontroll över er personaldata så att organisationen kan växa och frodas oavsett vilka utmaningar som väntar framöver.

 

Zoë Harris

Zoë Harris, 02 juli 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!